U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de website van Afdeling 9!

Informatie africhten en Niergnies

12 Augustus 2016

Hierbij wil het bestuur u enige uitleg geven over het late lossen van de africhtingsvluchten die dinsdag 9 augustus jl. zijn gehouden. Dit naar aanleiding van vragen die zijn binnengekomen.

Dat de duiven in de tweede helft van de middag zijn gelost heeft te maken met de binnengekomen adviezen van het IWB en ZIMOA. Beide hebben onze Lossingscommissie aangegeven dat het niet verstandig (zelfs gevaarlijk) was om in de ochtend te lossen. Dit i.v.m. buien met mogelijke onweer die in onze afdeling wegtrokken. Achter deze buienlijn zou er rond de middag een nieuw front onze afdeling binnentrekken met opnieuw kans op onweer. Het was daarom beter te wachten totdat ook deze buienlijn was gepasseerd.

Bij navraag over het tot stand komen van dit advies legt ZIMOA uit dat in het verleden bij deze weersituatie vaker tot grote verliezen is gekomen. Doordat de buien geclusterd zijn drijven de duiven af en gaan ze niet (zeker de onervaren duiven) door de buien heen. ZIMOA geeft aan dat er in de ochtend voor ervaren duiven misschien wel enkele mogelijkheden zijn geweest maar voor de onervaren duiven zeker niet. Met mogelijk onweer in de lucht en geclusterde buien is het vragen om problemen was de uitleg. Ook op vluchten met een korte afstand.

Als bestuur hebben wij begrip voor het niet lossen door onze Lossingscommissie. Ook al zegt ons gevoel misschien dat er anders gelost had moeten worden hebben wij liever dat er gewacht wordt dan dat er risico wordt genomen door te gokken dat het wel goed zal gaan. Hopelijk denkt u er net zo over.

Tot slot willen wij nog even terugkomen op het inkorven van de jonge duivenvlucht Niergnies. Op ons besluit om donderdagavond te gaan inkorven zijn ook enkele reacties binnengekomen van teleurgestelde leden die liever hadden gezien dat wij op vrijdagavond zouden gaan inkorven. Dat wij u hierover hebben geïnformeerd komt doordat wij van de voorzitter van Kring 3 de vraag hebben gekregen om op vrijdag te gaan korven. Dit verzoek werd ondersteunt door de voorzitter van Kring 1. Om geen misverstanden te laten ontstaan leek het ons goed om u te informeren wanneer wij zouden gaan inkorven.

Binnen onze afdeling is er in het verleden op de algemene ledenvergadering afgesproken dat wij bij voorkeur inkorven op donderdagavond voor vluchten vanuit Frankrijk. Dit in verband met de rust voor de duiven. Wanneer wij hadden besloten om op vrijdagavond in te korven hadden wij hiermee ook verschillende liefhebbers teleurgesteld en van hen reacties ontvangen. Het is moeilijk om het voor iedereen goed te doen en als bestuur kunnen wij onze oren niet laten hangen naar degene die het hardst protesteert. We proberen zoveel mogelijk de gemaakte afspraken uit de algemene ledenvergadering na te komen. Omdat deze beslissing hier en daar tot discussie leidt zullen wij komende winter het inkorven van vluchten uit het noorden van Frankrijk opnieuw gaan bespreken op onze algemene ledenvergadering.

 

PowerPoint gesprekken jonge duiven

Afgelopen voorjaar is er binnen elke kring een gesprek geweest over de verliezen van de jonge duiven. Tijdens de Algemene ledenvergadering van onze Afdeling zijn deze gesprekken aan de hand van een PowerPoint presentatie geëvalueerd. Deze PowerPoint treft u hier. 

 

Notulen ALV Afdeling 9 gehouden op 7 maart 2016

5 April 2016

In de onderstaande link treft u de notulen van de Algemene Ledenvergadering Afdeling 9 gehouden op maandag 7 maart jl.

Notulen ALV Afdeling 9 van 7 maart 2106