U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de site van Afdeling 9 Oost Nederland

Tussenstand Vitesseduifcompetitie Kring 3

23 April 2014

 U kunt hier de tussenstand vinden van de Vitesseduifcompetitie 2014 van Kring 3.

 

Filmpje lossing V16 Tongeren

21 April 2014

U kunt hier een filmpje van de lossing V16 Tongeren vinden.

 

Verenigingsvergadering 24 april a.s.

16 April 2014

Op 28 april is er een NPO Ledenvergadering waar de toekomst van de duivensport wordt besproken. Tijdens deze vergadering zullen belangrijke voorstellen van de Organisatie Ontwikkeling worden behandeld. We hebben met u afgesproken dat wij voor deze vergadering naar uw mening zullen vragen. Dit willen wij doen tijdens een Verenigingsvergadering op donderdag 24 april a.s. in Zaal Assink, Goorsestraat 13 te Hengevelde. Aanvang 20.30 uur.

Tijdens onze vergadering zullen wij alle voorstellen NPO vergadering met de verenigingen van onze Afdeling gaan bespreken en zullen daarbij vragen naar de mening van de aanwezigen. Aan de hand van de opinie die wij vanuit de vergadering vaststellen zullen wij tijdens de NPO vergadering op de voorstellen gaan reageren.

Agenda:

1.         Opening

2.         Behandeling agenda NPO vergadering 28 april a.s.

3.         Rondvraag

4.         Sluiting

 

Aanvraag Nationaal Inkorfcentrum

11 April 2014

Zoals elk jaar in april kunnen de verenigingen van onze Afdeling zich weer aanmelden om Nationaal Inkorfcentrum (NIC) te zijn voor de vluchten van het Nationale programma. Binnen onze Afdeling kunt u alleen aan de Nationale vluchten deelnemen als u bij een NIC inkorft. 

Wanneer u als vereniging op één of meerdere vluchten van het Nationale programma zelfstandig wilt inkorven bent u verplicht een NIC aan te vragen. U kunt een NIC aanvragen per vlucht. Dit kunt u doen door beide bijlages in te vullen en aan de secretaris van de Afdeling retour te mailen. Een vriendelijk verzoek aan de verenigingen die een NIC aanvragen om de originele aanvraagformulieren in te vullen en retour te mailen. Gelieve geen ingescande formulieren of aanvragen per post in te leveren.

In tegenstelling tot vorig jaar zullen wij voor Nationaal Chateauroux geen NIC aanvragen voor alle verenigingen van onze Afdeling. Alle verenigingen die deze vlucht zelfstandig willen inkorven zullen zelf een NIC moeten aanvragen. Wanneer u geen NIC aanvraagt mag u als vereniging niet inkorven.

Wanneer u als vereniging een NIC aanvraagt kunnen leden van andere verenigingen ook bij u komen inkorven. Zorg dat uw computersysteem hierop is berekend.

In de opgave formulieren wordt ook gevraagd met welke systemen er in de vereniging kan worden ingekorfd. Wanneer een systeem wordt opgegeven verwachten wij dat met dat systeem ook kan worden ingekorfd.

De Afdeling zal de aanvraag alleen in behandeling nemen als de formulieren volledig zijn ingevuld. Verder zal de aanvraag alleen worden goedgekeurd als er in 2013 op dezelfde vlucht voldoende inkorvende leden zijn geweest. Verenigingen die in 2013 geen 5 inkorvende leden hadden krijgen geen NIC toegewezen.

Aanvragen voor een NIC moeten uiterlijk zondag 4 mei a.s. worden ingezonden bij de secretaris van de Afdeling via secretaris@afdeling9.nl

 

Midfondclub Afdeling 9

5 April 2014

U kunt zich weer aanmelden als lid van de Midfondclub van Afdeling 9. Het lidmaatschap bedraagt slechts € 5,00 per NPO-lidnummer. Hiervoor kan men deelnemen aan 7 prachtige concoursen, waarop tal van grote prijzen zijn te winnen. Voor een deel zelfs gratis.

Enkele voorbeelden: € 200,00 en € 100,00 contant. Op plaats 50 per kring een gratis zak voer. Gratis geldprijzen voor de eerste drie jaarlingen en een rollade voor de eerste 5 aangewezen duiven in de afdelingsuitslag. Verder nog levensmiddelenmanden, verschillende vleesprijzen, duivenvoer, etc. De afdelingshoofdprijzen plus attractieprijzen zijn gegarandeerd. De kringprijzen gaan af naar inleg. Bij niet-voltekening wordt het gezette bedrag uitgekeerd.

Naast het lidmaatschap kan men tevens Derby's opgeven voor de jaarlijkse Derbyvlucht op 14 juni (M24) Nanteuil le Haudouin (reserve M28). De kosten hiervan zijn € 0,50 per duif en hiervan komt € 0,45 weer beschikbaar voor prijzen. Hoofdprijs € 100,00, € 75,00, € 50,00, € 25,00 en de rest naar inleg van blokjes van € 10,00.

De gewonnen kampioenschappen en natura- cq. geldprijzen zullen worden uitgereikt op zaterdag 27 september 2014 in het clublokaal van PV Onze Sport, te Haaksbergen. Alle prijswinnaars en kampioenen ontvangen hiervoor t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.

Wordt dus allen lid van onze schitterende Midfondclub! 

Opgave mogelijk via de secretaris van uw vereniging. Hij/zij heeft per mail de benodigde informatie hiervoor ontvangen. Opgaveformulieren moeten door de verenigingen uiterlijk 27 april a.s. zijn ingeleverd.

 

Vliegprogramma en Ophaalschema 2014

26 Maart 2014

In de onderstaande links treft u het definitieve Vliegprogramma, Ophaalschema en Kampioenschappen voor het seizoen 2014. In het definitieve Vliegprogramma zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het concept. Het betreft in alle gevallen wijzigingen van losplaatsen. Daarnaast is het vrachtgeld en het ophaalschema toegevoegd aan het Vliegprogramma.

In het Vliegprogramma staat het vrachtgeld per duif vermeld. De vermelde vrachtprijs is exclusief de dieseltoeslag. De dieseltoeslag is in 2014 gelijk aan de voorgaande jaren. Deze is: 0 – 5 % = geen dieseltoeslag per duif, 5,1 – 10 % = 2 cent dieseltoeslag per duif, 10,1 – 15 % = 4 cent dieseltoeslag per duif, 15,1 – 20 % = 6 cent dieseltoeslag per duif, 20,1 – 25 % = 8 cent dieseltoeslag per duif etc.

De actuele dieseltoeslag is circa 12 %. Dit betekent, dat u er rekening mee moet houden dat de vermelde vrachtprijzen op dit moment met 4 cent zullen worden verhoogd.