U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de site van Afdeling 9 Oost Nederland

Actuele Lossingsberichten

Zaterdag 23 Augustus 2014

Afdeling           Morlincourt       --.-- uur

Kring 1             Hapert              --.-- uur

Kring 2             Maaseik           --.-- uur

Let op! Wijziging ophaalschema Kring 1. De duiven worden vanavond opgehaald volgens schema B. De auto kan de duiven hierdoor eerder komen ophalen. Hou hiermee rekening.

Zondag 24 Augustus 2014

Kring 3             Tongeren          --.-- uur

  

D. & W. bestanden 2e Tour insturen als N-bestand

18 Augustus 2014

Afgelopen weekend hebben diverse verenigingen een verkeerd D & W bestand ingestuurd naar Compuclub. Dit waren bestanden van de tweede tour N33. De D en/of W-bestanden zijn ingestuurd als X33 i.p.v. N33. De verenigingen die een verkeerd bestand hebben ingestuurd hebben een oude versie van het vliegprogramma van Compuclub in gebruik. We verzoeken deze verenigingen de juiste versie te installeren zodat vanaf komend weekend de juiste D & W bestanden worden ingestuurd.

Als bestuur hebben wij Compuclub opdracht gegeven de ingestuurde X-bestanden van afgelopen weekend om te zetten naar een N-bestand zodat de juiste uitslagen kunnen worden gemaakt. Vanaf komend weekend geldt dat er alleen D & W bestanden worden opgenomen die met een N beginnen. De verenigingen die hun bestanden insturen met een X zullen niet worden opgenomen. De duiven uit de ingestuurde bestanden met een X zullen worden verwerkt als vrachtduiven.

 

Pilot vlieglijsten jonge duivenvluchten

31 Juli 2014

Geachte sportvrienden,


Wij vragen u vriendelijk om voor de inkorving van J 31 Hannut van aankomend weekend uw beste 30 jonge duiven bovenaan de lijst te zetten als u met meer dan 30 jonge duiven speelt. Het waarom vindt u hieronder toegelicht.


Zoals u weet is afgelopen winter en de maanden daarvoor veel tijd gestoken in de organisatieontwikkeling van de duivensport. Met de ondersteuning van diverse werkgroepen zijn er veel ideeën aangedragen en uitgewerkt.
 
De werkgroep Spel, Spelregels en Spelvreugde heeft o.a. het idee aangedragen om te gaan werken met diverse vlieglijsten. Op een vlieglijst noteert een liefhebber de duiven die voor hem voor betreffend onderdeel tellen voor het kampioenschap. Er wordt een reguliere uitslag gemaakt, voor het duifkampioenschap, en een uitslag met de ploegen van max 30 duiven. Elke vlucht kent een vluchtwinnaar maar ook het beste hok.
 
Dit werken/spelen met een ploeg van 30 is een omslag. In het spel/kampioenschap maar zeker ook betreffende alle administratie die daar bij hoort. Om nu de effecten op de uitslag en werkzaamheden te kunnen testen is er besloten een pilot/proefperiode te houden binnen een aantal afdelingen van de NPO. Onze afdeling is ook één van die afdelingen die meedoet met deze pilot. Vandaar dat we u vragen uw beste 30 jonge duiven op J 31 bovenaan te zetten. De proefperiode loopt van J31 t/m J 38. 
 
De uitslagen zullen niet worden gepubliceerd en aan het eind van het seizoen worden uitslagen, kampioenschappen en werkwijze geëvalueerd.  Voor u als liefhebber zijn er uiteraard geen extra kosten aan verbonden.

We rekenen op uw medewerking.
 
Met sportgroeten,
Bestuur afdeling 9.

 

Voorlopige eindstand Vitesseduifcompetitie Kring 3

23 Juni 2014

U kunt hier de voorlopige eindstand vinden van de Vitesseduifcompetitie 2014 van Kring 3.

 

Inkorven op de vluchten van het Nationale programma

16 juni 2014

Het blijkt dat niet voor alle leden en verenigingen duidelijk is waar de vluchten van het Nationale programma mogen worden ingekorfd. Daarom ter verduidelijking het volgende. 

De vluchten van het Nationale programma mogen alleen in een Nationaal Inkorfcentra (NIC) worden ingekorfd! Verenigingen die geen NIC zijn mogen niet zelfstandig inkorven. De volgende vluchten staan op het Nationale programma: A22 Brive, A24 St. Vincent, A25 Perigueux, A27 Albi, E27 Chateauroux, A28 Orange, A30 Cahors en J37 Mantes la Jolie. Op deze 8 vluchten zijn alle liefhebbers die willen deelnemen verplicht om in te korven bij een NIC.

U treft hier de toegekende NIC van onze Afdeling. Naast welke vluchten u waar kunt inkorven staan ook de aanwezige elektronische systemen vermeld. Houdt hiermee ook rekening zodat u niet voor een verrassing komt te staan.

 

Melden Nationale Concoursen

13 Juni 2013

Gisteren hebben de Nationale Inkorfcentra van onze Afdeling een mail van de NPO ontvangen over het melden van de duiven op de Nationale Concoursen. Via een extra programma zouden de duiven nog een keer gemeld moeten worden. Het VNCC is hierop ingesprongen en hebben het nieuwe emailadres opgenomen in hun meldprogramma. Het is dus niet nodig om de duiven apart te melden via het nieuwe opgegeven mailadres van de NPO. Deze werkwijze is getest en goedgekeurd door de NPO. Ook de duiven van niet VNCC-leden van Afdeling 9 kunnen worden gemeld via de site van het VNCC. Deze gemelde duiven komen dan niet in beeld bij de tussenstand van het VNCC. Meldingen via de VNCC site worden ook doorgegeven aan PV.

Het melden van de duiven op de site van het VNCC is voldoende!

 

Poules NPO Concoursen

21 Mei 2014

Morgenavond kan er worden ingekorfd voor het eerste NPO Concours van 2014. Zoals u wellicht wel weet is er dit seizoen het nodige veranderd. In eerste plaats blijft de Fondclub Oost-Nederland de NPO-Concoursen organiseren en dit zijn dan tevens de Afdelingskampioenschappen. Alle duiven doen automatisch en gratis mee en op de Dagfond en bij de NPO Jonge duivenvluchten is de Afdeling verdeeld in Noord en Zuid. De nodige informatie hierover kunt u vinden in het Informatieboekje van de Afdeling.

Over de poules willen wij u nog nader informeren zodat vooraf duidelijk is welke regels hiervoor gelden. Wanneer u mee wilt spelen om de mooie prijzen dan kunt u uw duiven zetten in niveau 6. De onderstaande prijzen zitten er in de prijzenpot.

POULES / PRIJZEN: (GEBRUIK NIVEAU 6 )

Kolom  Omschrijving   Inleg    Prijs                                                   

Geldprijzen:

1 : 5     Poule               …...      Gaat af naar inleg

13        HWH                0,10      Uitkering ineens

14        Sp 1                 0,10      Uitkering   € 10,- + restant

Hoofdprijzen:

15        Sp 2                 0,50      Levensmiddelenpakket à € 50,-

16        Sp 3                 0,50      Drankenpakket à € 50,- 

17        S 2                   0,50      Uitkering € 40,-

20        Resv a             1,50      € 200,-

21        Resv b             1,00      € 150,-

22        Resv c             0,75      € 75,-

23        Resv d             0,50      Achterham

24        Resv e             0,50      Streng karbonade

25        Resv f              0,25      € 20,-

De uitkering van deze prijzen gaat als volgt:

Op de Dagfond en op de NPO Jonge duivenvluchten gaan de geldprijzen af per Zone. Op de Marathonvluchten gaan de geldprijzen af in Afdelingsverband. Meedoen om de geldprijzen kan op alle Dagfond, Marathon en NPO Jonge duiven vluchten.

Wanneer er Hoofdprijzen worden vervlogen gaan deze af in Afdelingsverband. Dus niet per zone!

Hoofdprijzen zijn er te winnen op alle Dagfondvluchten, alle NPO Jonge duivenvluchten en op de Marathonvluchten Brive, Perigueux en Cahors. Op de andere 4 Marathon vluchten zijn er geen Hoofdprijzen te winnen.

De Hoofdprijzen gaan af in de volgorde:

Resv a - Resv b - Resv c - Resv d - Resv e -  Sp 2 -  Sp 3 - S 2 -  Resv f

ALLE HOOFDPRIJZEN ZIJN GEGARANDEERD!!!

 

Jeugdcompetitie

16 Mei 2014

De Midfondvlucht M19 vanuit Laon zal voor de jeugdcompetitie komen te vervallen. Zoals in de regelementen staat te lezen is er bij een vlucht op zondag geen jeugdcompetitite. Er is wel een uitslag maar de punten tellen niet voor het kampioenschap. Tevens zal het attractieconcours doorschuiven naar M24 Nanteuil Le Haudouin van 14 juni a.s. 

 

Insturen D & W bestanden door NIC

De Nationale Inkorfcenta (NIC) van onze Afdeling kunnen hier informatie vinden over het insturen van de D & W bestanden naar PV tijdens de Nationale Concoursen. De NIC worden verzocht hieraan gehoor te geven.

 

Nationale Inkorfcentra 2014 Afdeling 9

14 Mei 2014

De afgelopen weken hebben de verenigingen van Afdeling 9 zich kunnen aanmelden als (NIC) Nationaal Inkorfcentra. In de onderstaande link treft u de toegekende Inkorfcentra van onze Afdeling. In dit overzicht staat aangegeven op welke vlucht u waar kunt inkorven en met welke systemen.

De vluchten van het Nationale programma zijn Brive, St. Vincent, Perigueux, Albi, Chateauroux, Orange, Cahors en Mantes la Jolie (Derby der Junioren). De leden van Afdeling 9 zijn verplicht om op deze vluchten in te korven bij een NIC. Verenigingen die geen NIC hebben aangevraagd mogen op deze vluchten niet zelfstandig inkorven. Houdt daar rekening mee!

Nationale Inkorfcentra 2014 Afdeling 9

 

Brief voor leden Midfondclub Afdeling 9

Geachte Leden, 

Onlangs vernamen wij dat het bestuur van de Midfondclub is overgestapt naar een andere rekenaar. Wij, bestuur Afdeling 9 Oost-Nederland, betreuren deze gang van zaken ten zeerste. Zonder overleg heeft het bestuur van de Midfondclub deze stap genomen. Een situatie die wij als zeer onwenselijk beschouwen. Dat had niet mogen gebeuren!

Het bestuur van Afdeling 9 Oost-Nederland heeft nadrukkelijk overwogen om deze beslissing van het bestuur van de Midfondclub met onmiddellijke ingang terug te draaien. We staan echter voor een voldongen feit, waarbij we het belang van de individuele leden van de Midfondclub moeten laten prevaleren. We kunnen op dit moment dus niets anders doen dan ons voorlopig te conformeren aan de ontstane situatie. Laat duidelijk zijn dat een dergelijke vorm van ‘wildgroei’ absoluut niet wenselijk is en in de toekomst zullen wij dit ook niet meer accepteren.

In een nader te bepalen overleg met het bestuur van de Midfondclub zullen wij deze gang van zaken nadrukkelijk aan de orde stellen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling 9

 

Facebook & filmpjes over lossing

29 April 2014

Onze Afdeling heeft zijn eigen Facebook pagina. Hier kunt u naast de actuele lossingsinformatie o.a. foto’s van de losplaatsen en filmpjes van de lossing vinden. U kunt onze Afdeling op Facebook volgen door de naam Afdeling 9 Oost-Nederland in te geven.

Wel willen we duidelijk stellen dat we u niet kunnen garanderen dat er iedere week, iedere vlucht filmpjes of foto's gemaakt zullen worden. Onze eigen officials / begeleiders maken deze vrijwillig en in goed overleg met de beheerder van de Facebook pagina worden deze geplaatst. U moet het zien als een stukje extra service. Er moet voor een filmpje altijd iemand weg bij de wagens, wanneer er genoeg mensen ter plekke zijn kan dit (lees; Als 1 persoon niets officieels hoeft te doen tijdens de lossing) echter is dit niet iedere vlucht het geval, vooral straks wanneer er dubbelvluchten zijn.

Voor degene die niet beschikt over Facebook zullen wij zo nu en dan ook op onze site filmpjes en/of foto’s plaatsen. Deze zullen alleen niet actueel zijn en later worden geplaatst.

Hopelijk snapt u nu de manier van werken. Wij hopen u ieder weekend te kunnen verwennen via Facebook met foto's en video's van de losplaats/lossingen. Maar mocht dit onverhoopt niet kunnen, weet u nu waarom.

 

Onderstaand treft u links naar filmpjes van de lossingen van Afdeling 9.

V16 Tongeren (19 april 2014)

V17 Nivelles (26 april 2014)