U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de website van Afdeling 9!

Actuele lossingsberichten

27 Augustus 2016

Kring 1-2          Heusden-Zolder           --.-- uur

Kring 3             Tienen                         --.-- uur

De vluchten gaan morgen definitief door vanaf de geplande losplaatsen.

Als bestuur willen wij u wel adviseren om voorzichting te zijn met de onervaren duiven! Door te weinig ervaring in het drinken van water hebben deze duiven het een stuk moeilijker dan de overige duiven. Denk daarom aan het welzijn van deze duiven!

 

Nationale jonge duivenvlucht is verplaatst Update!

24 Augustus 2016

Bestuur NPO heeft besloten om de Nationale jonge duivenvluchten te verplaatsen naar zaterdag 3 september. Dit in verband met de warme weersvooruitzichten van de komende dagen. De jonge duiven voor de Nationale jonge duivenvlucht Melun worden nu ingekorfd op donderdag 1 september a.s.

Voor de Natourvluchten van komende zaterdag veranderd er vooralsnog niets. Ook het aantal duiven per mand niet. Mochten er alsnog wijzigingen komen dan zullen wij u daarover uiterlijk komende vrijdag voor 12.00 uur informeren.
 
Update 25 Augustus 22.00 uur!

Zoals gisteren al is bekend gemaakt worden de losplaatsen voor de natourvluchten van komend weekend vooralsnog niet gewijzigd. Deze situatie is nog steeds van kracht. Wel zijn er een paar mededelingen.

In eerste plaats is er een wijziging in het ophaalschema voor Kring 1. De duiven worden morgenavond opgehaald volgens ophaalschema B.

Als tweede is er een wijziging in het aanvangstijdstip van het ophalen. In verband met de warme weersomstandigheden zal het ophalen beginnen om 20.00 uur bij de eerste vereniging. Dit geldt voor alle kringen. Wilt u er rekening mee houden dat de wagen 30-60 min. later komt! Alvast bedankt.

In verband met de warmte zullen morgenavond in de bovenste twee rijen geen duiven worden geplaatst. Het aantal duiven per mand wordt niet gewijzigd. Dit blijft dus 25! Met het vrijhouden van de bovenste twee rijen voldoen wij ruim aan het NPO advies om de containers 10% minder te beladen. Met twee rijen vrij is de belading van de container bijna 25% minder.

Morgenvroeg zal de weersituatie voor komende zaterdag nogmaals worden beoordeeld. Mochten naar aanleiding hiervan nog aanvullende maatregelen moeten worden getroffen dan zullen wij u hierover uiterlijk morgenvroeg om 12.00 uur informeren. 

Volgende week donderdag worden de duiven voor de Nationale jonge duivenvlucht Melun ingekorfd onder vluchtcode J35. Het ophaalschema en het vrachtgeld blijven ongewijzigd. Melun blijft ook meetellen voor de kampioenschappen.

 

Informatie africhten en Niergnies

12 Augustus 2016

Hierbij wil het bestuur u enige uitleg geven over het late lossen van de africhtingsvluchten die dinsdag 9 augustus jl. zijn gehouden. Dit naar aanleiding van vragen die zijn binnengekomen.

Dat de duiven in de tweede helft van de middag zijn gelost heeft te maken met de binnengekomen adviezen van het IWB en ZIMOA. Beide hebben onze Lossingscommissie aangegeven dat het niet verstandig (zelfs gevaarlijk) was om in de ochtend te lossen. Dit i.v.m. buien met mogelijke onweer die in onze afdeling wegtrokken. Achter deze buienlijn zou er rond de middag een nieuw front onze afdeling binnentrekken met opnieuw kans op onweer. Het was daarom beter te wachten totdat ook deze buienlijn was gepasseerd.

Bij navraag over het tot stand komen van dit advies legt ZIMOA uit dat in het verleden bij deze weersituatie vaker tot grote verliezen is gekomen. Doordat de buien geclusterd zijn drijven de duiven af en gaan ze niet (zeker de onervaren duiven) door de buien heen. ZIMOA geeft aan dat er in de ochtend voor ervaren duiven misschien wel enkele mogelijkheden zijn geweest maar voor de onervaren duiven zeker niet. Met mogelijk onweer in de lucht en geclusterde buien is het vragen om problemen was de uitleg. Ook op vluchten met een korte afstand.

Als bestuur hebben wij begrip voor het niet lossen door onze Lossingscommissie. Ook al zegt ons gevoel misschien dat er anders gelost had moeten worden hebben wij liever dat er gewacht wordt dan dat er risico wordt genomen door te gokken dat het wel goed zal gaan. Hopelijk denkt u er net zo over.

Tot slot willen wij nog even terugkomen op het inkorven van de jonge duivenvlucht Niergnies. Op ons besluit om donderdagavond te gaan inkorven zijn ook enkele reacties binnengekomen van teleurgestelde leden die liever hadden gezien dat wij op vrijdagavond zouden gaan inkorven. Dat wij u hierover hebben geïnformeerd komt doordat wij van de voorzitter van Kring 3 de vraag hebben gekregen om op vrijdag te gaan korven. Dit verzoek werd ondersteunt door de voorzitter van Kring 1. Om geen misverstanden te laten ontstaan leek het ons goed om u te informeren wanneer wij zouden gaan inkorven.

Binnen onze afdeling is er in het verleden op de algemene ledenvergadering afgesproken dat wij bij voorkeur inkorven op donderdagavond voor vluchten vanuit Frankrijk. Dit in verband met de rust voor de duiven. Wanneer wij hadden besloten om op vrijdagavond in te korven hadden wij hiermee ook verschillende liefhebbers teleurgesteld en van hen reacties ontvangen. Het is moeilijk om het voor iedereen goed te doen en als bestuur kunnen wij onze oren niet laten hangen naar degene die het hardst protesteert. We proberen zoveel mogelijk de gemaakte afspraken uit de algemene ledenvergadering na te komen. Omdat deze beslissing hier en daar tot discussie leidt zullen wij komende winter het inkorven van vluchten uit het noorden van Frankrijk opnieuw gaan bespreken op onze algemene ledenvergadering.

 

Wijziging reglement Jeugdcompetitie

29 Juli 2016

Beste jeugdleden, 

De verliezen onder de jonge duiven heeft het bestuur genoodzaakt de volgende regel uit het reglement te schrappen voor de resterende jonge duiven vluchten.

Wanneer de jeugdduiven wel bij de eerste vijf getekende staan vermeld tellen deze duiven niet mee in de betreffende vlucht van de jeugdcompetitie.

Verder blijven er nog 3 vluchten over die meetellen. Vanaf 6 augustus gaan we een uitslag maken indien de duiven gezamenlijk op zaterdag gelost worden.

Je kunt nog steeds 15 jonge duiven (maximaal) opgeven. Het inleveren van de hoklijst hiervoor dient uiterlijk maandag 1 augustus 2016 plaats te vinden via: arindatenbolscher@hotmail.com

Hoklijst

Veel succes!

Jeugdcommissie Afdeling 9

 

Melden duiven na het inkorven via inmanden.nl

12 Juli 2016

In Kring 3 is het inmiddels al in gebruik en getest. We hebben het dan over het digitaal doorgeven van het aantal duiven en manden na het inkorven. Het is vanaf heden de bedoeling dat de verenigingen in Kring 1 en Kring 2 het programma inmanden.nl ook gaan gebruiken. Bij deze willen we de secretarissen van elke vereniging uit Kring 1 en Kring 2 vragen een account aan te maken en ervoor te zorgen dat het aantal duiven/manden voortaan digitaal wordt gemeld. De account kan aangevraagd worden via de website inmanden.nl Met deze account kunt u inloggen bij uw kring en het wijst zich dan vanzelf hoe u de duiven van uw vereniging kunt melden. Als de duiven digitaal zijn gemeld dan hoeft u de duiven niet meer telefonisch door te geven.

 

Blois 6 augustus a.s.

De NPO heeft de regels voor de deelname aan de Nationale kampioenschappen verruimd. Dit omdat de eerste dagfondvluchten niet zoals gepland konden doorgaan. Doordat de regels zijn aangepast gaat Blois op 6 augustus a.s. meetellen als reserve vlucht voor de Nationale kampioenschappen.

 

PowerPoint gesprekken jonge duiven

Afgelopen voorjaar is er binnen elke kring een gesprek geweest over de verliezen van de jonge duiven. Tijdens de Algemene ledenvergadering van onze Afdeling zijn deze gesprekken aan de hand van een PowerPoint presentatie geëvalueerd. Deze PowerPoint treft u hier. 

 

Notulen ALV Afdeling 9 gehouden op 7 maart 2016

5 April 2016

In de onderstaande link treft u de notulen van de Algemene Ledenvergadering Afdeling 9 gehouden op maandag 7 maart jl.

Notulen ALV Afdeling 9 van 7 maart 2106