U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de website van Afdeling 9!

Fouten in D. & W. bestanden

20 April 2016

In de eerste weken van het seizoen zijn er zeer veel fouten aangetroffen in de ingestuurde D. & W. bestanden bij Compuclub. De aangetroffen fouten betreffen verschillen in de D. & W. bestanden tussen het aantal deelnemende duiven, de volgorde van getekende duiven, verschillende poules, uitslagen, wel of niet op zondag en invliegduiven.

Vanaf zaterdag 23 april zullen wij deze fouten niet langer accepteren. We verzoeken onze leden dan ook dringend om er zorg voor te dragen dat hun elektronische systemen juist zijn ingesteld. Dit is uw eigen verantwoording en niet die van uw vereniging!

We willen u erop wijzen dat wij geen invliegduiven meer kennen maar trainingsduiven. In de instelling van de elektronische systemen hoort de instelling van invliegduiven dan ook op nee te staan. Wanneer deze op ja staat worden de duiven niet opgenomen in de uitslagen. Houdt daarmee rekening.

De verenigingen van onze afdeling hebben een mail ontvangen met uitgebreide informatie over de fouten in de D. & W. bestanden. We willen ze wijzen op de inhoudt van deze brief.

 

Notulen ALV Afdeling 9 gehouden op 7 maart 2016

5 April 2016

In de onderstaande link treft u de notulen van de Algemene Ledenvergadering Afdeling 9 gehouden op maandag 7 maart jl.

Notulen ALV Afdeling 9 van 7 maart 2106

 

Aandachtspunten 2016

Komende vrijdag gaat het seizoen 2016 officieel van start. Om alles goed te laten verlopen wil het bestuur nog enkele zaken onder uw aandacht brengen.

Als eerste willen wij u er op wijzen dat het noodzakelijk is om de nieuwste versie van Autokon en Winver te gebruiken. De oudere versies zorgen in samenwerking met de nieuwe software update voor problemen. Dit is o.a. dat de duiven niet worden opgenomen in de uitslagen. Het is dus noodzakelijk dat u als vereniging de nieuwe update installeert. Reclames die ontstaan door het gebruik van oude versies van Autokon en Winver zullen niet worden gehonoreerd. De nieuwste versies van Autokon en Winver zijn te downloaden via de site van Compuclub. Voor de verenigingen die de nieuwe versie al wel in gebruik hebben is het ook verstandig om deze nogmaals te downloaden en te installeren. De foutmelding over het beeldscherm is in deze versie hersteld.

Als tweede willen wij u wijzen op het aanvullende wedvlucht reglement en het reglement trainingsduiven. Er is voor komend seizoen het e.e.a. veranderd en om geen problemen te veroorzaken willen wij u wijzen op deze reglementen. We willen u speciaal wijzen op de belangrijkste wijziging betreffende de trainingsduiven. Liefhebbers kunnen deelnemen met trainingsduiven door het inleveren van een geldige kopie entlijst. Voor de duidelijkheid melden wij erbij dat liefhebbers die trainingsduiven spelen voor elke vlucht een nieuwe kopie moeten inleveren zoals is aangegeven in het reglement. Voor verenigingen houdt deze wijziging in dat trainingsduiven worden gecontroleerd aan de hand van de ingeleverde entlijst voordat de duiven de mand in gaan.

Aanvullend wedvlucht reglement

Reglement trainingsduiven

Nieuw is komend seizoen een roulatiesysteem van laden tijdens het ophalen van de duiven. In ophaalschema A, B en C zal er wekelijks worden gewisseld van deur waar zal worden begonnen met laden. De duiven zullen vervolgens aansluitend worden geladen. Er wordt niet gewisseld per zijde van container. We willen hierbij opmerken dat wanneer de container tot aan de achterzijde is volgeladen er zal worden verder gegaan met laden aan de voorzijde van dezelfde kant. Het is dus zeer goed mogelijk dat een vereniging duiven zowel voor als achter in de container heeft zitten. Meer informatie hierover staat in het aanvullende wedvlucht reglement. Komende vrijdag zal er geladen worden vanaf deur 5. Op het vliegprogramma staat vermeld vanaf welke deur er wekelijks zal worden geladen.

Vergeet verder niet om tijdig de D en W bestanden in te sturen bij Compuclub. Het is verplicht om het D bestand in te sturen op de dag van inkorven en het W bestand wordt ingestuurd op de dag dat de klokken worden uitgelezen.

Tot slot wenst het bestuur Afdeling 9 u een mooi en succesvol seizoen toe!

 

Vliegprogramma 2016

In het vliegprogramma en het ophaalschema zijn een paar kleine wijzigingen aangebracht. U treft in onderstaande links de aangepaste versies aan. Het betreffen aanpassingen van datums, vluchtnummers voor in de systemen en het toevoegen van een extra ophaalschema voor Kring 3.

Vliegprogramma 2016 (uitgewerkt)

Vliegprogramma 2016 (overzicht)

Ophaalschema 2016

 

Jeugdcompetitie 2016

In 2016 is er voor onze jeugdleden ook weer een Jeugdcompetitie. In de onderstaande link treft u de nodige informatie aan.

Reglement Jeugdcompetitie 2016 


NPO onderscheidingen ALV 7 maart 2016

10 Maart 2016

Tijdens de Algemene ledenvergadering op maandag 7 maart jl. hebben enkele leden van onze afdeling een NPO onderscheiding ontvangen. Wim van Harte ontving een bronzen NPO onderscheiding voor alles wat hij voor de Jeugd van Afdeling 9 heeft gedaan. Henk Nijmeijer ontving een zilveren NPO onderscheiding voor o.a. alle werkzaamheden die hij verricht heeft als wedvluchtpenningmeester van Afdeling 9. Voor Lute Bruinenberg was er ook een zilveren NPO onderscheiding. Hij kreeg deze speld als dank voor alle bestuursfuncties (van het verenigingsbestuur tot aan het afdelingsbestuur) die hij in ruim 40 jaar bekleed heeft. In de fotogalerij vindt u enkele foto’s.

 

Nationale Inkorfcentra 2016

22 Februari 2016

Via de onderstaande link treft u de Nationale Inkorfcentra 2016 aan van Afdeling 9. Met een X is vermeld welke vluchten een NIC is afgegeven en met een X is ook aangegeven welk elektronisch systeem aanwezig is.

NIC 2016 Afdeling 9

 

Kampioenen 2015 Afdeling 9

14 November 2015

Op zaterdag 14 november jl. zijn de kampioenen 2015 van Afdeling 9 Oost-Nederland gehuldigd. Via de onderstaande links zijn de kampioenen terug te vinden.

Kampioenen 2015 Afdeling 9

Eindstanden 2015 Afdeling 9


Jeugdkampioenen 2015

Op zaterdag 14 november jl. zijn de jeugdkampioenen 2015 van Afdeling 9 Oost-Nederland gehuldigd. Via de onderstaande links zijn de kampioenen terug te vinden.

Jeugdkampioen Afdeling 9 2015

Natourkampioenen

Prijswinnaars attractie concoursen


Afscheid oud jeugdbestuurders en de Fondclub Oost-Nederland

Tijdens de kampioenenhuldiging van onze Afdeling is er afscheid genomen van enkele oud jeugdbestuurders en het bestuur van de Fondclub Oost-Nederland. Hierbij werden enkele personen in het bijzonder in het zonnetje gezet. Van de oud bestuurders uit de jeugdcommissie werden de heren Wim Jacobs en Jan Becker onderscheiden met de bronzen NPO speld. Ook André Kaspers kreeg bij het afscheid van de Fondclub Oost-Nederland een bronzen NPO onderscheiding.

Een speciale onderscheiding was er voor Egbert Wiersma. Als dank voor de vele werkzaamheden die hij heeft verricht voor onze afdeling werd Egbert benoemd als Gouden speldrager van Afdeling 9.