U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de site van Afdeling 9 Oost Nederland

Fondclub Oost Nederland opgeheven!

25 Maart 2015

Beste Sportvriend(in),

Helaas zijn wij als bestuur van de Fondclub Oost Nederland unaniem tot het besluit gekomen om er een punt achter te zetten. Enkele reden hiervoor waren:

  • Onderbezetting (hoofdreden)
  • Verlies identiteit door samenvoeging van alle fondvluchten met de afdeling.
  • Opsplitsing Noord/Zuid
  • Minder deelname aan hoofdprijzen met als gevolg dat deze niet meer werden gedekt door de inleg.

Conclusie:

De animo bleek niet meer voldoende aanwezig onder de deelnemers en dat was de hoofdreden waar we het voor deden. De kas zal opgemaakt worden en na controle worden overgemaakt naar de afdeling waar wij een commissie van waren.

Tot slot wil ik mijn medebestuurders bedanken voor de prettige samenwerking en hun inzet.

Namens het (voormalig) bestuur,

Benno Kastelein

Voorzitter


Reglement trainingsduiven 2015

U treft hier het reglement trainingsduiven 2015 aan. De inhoud van dit reglement spreekt voor zich.

 

Reglement Jeugdcompetitie 2015

U treft hier het reglement van de Jeugdcompetitie 2015 aan.

 

Vliegprogramma en Ophaalschema 2015

20 Maart 2015

U treft in de onderstaande links het vliegprogramma en ophaalschema 2015. Vanuit het bestuur zijn we al een tijd bezig met een nieuwe losplaats in de buurt van Nijvel. Tot op heden is dit nog niet gelukt. In de vliegprogramma’s is daarom het alternatief aangegeven. Mochten we alsnog groen licht krijgen om te lossen in de buurt van Nijvel dan zullen de vluchten V18, V23, V27, C33 en K37 worden gewijzigd in de nieuwe losplaats. Er is verder besloten dat alle verenigingen de jonge duivenvlucht J36 Nanteuil le Haudouin zelfstandig mogen inkorven. Dit is aangepast in de vliegprogramma’s.

Vliegprogramma Afdeling 9

Vliegprogramma overzicht

Vliegprogramma Kring 1

Vliegprogramma Kring 2

Vliegprogramma Kring 3

Ophaalschema 2015


Enquête draagvlak Noordelijke Unie

27 Februari 2015

Sinds de oprichting van de Noordelijke Unie (samenvoeging internationaal spel Noord Nederland en Duitsland en Midden Nederland en Duitsland) hebben alle duiven altijd gratis meegedaan in het NU-spel. De opbrengst uit de afname van uitslagen was tot vorig jaar altijd voldoende om het rekengeld en de vaste kosten te kunnen betalen. De afname van de uitslagen is in 2014 tot een dieptepunt gedaald. Hierdoor heeft de NU in 2014 een verlies van circa € 4.000 geleden. De verwachting is dat dit de komende jaren verder terug zal lopen. Dit houdt in dat de NU niet meer kostendekkend kan werken bij een gratis deelname.

Voor de komende jaren zal er derhalve een inleg worden gevraagd aan de deelnemers. Voor 2015 ligt er een programma van 6 meerdaagse en 3 dagfond vluchten. Om kostendekkend te kunnen draaien, is het de bedoeling om 5ct inleg per duif per vlucht te vragen. Hiervan wordt 1,6ct rekengeld betaald aan Compuclub. Uiteraard is het dan zo dat de duiven niet meer automatisch deelnemen aan het NU spel.

Alvorens deze stap te maken willen wij, en met ons de afdelingen, van de fond liefhebbers weten of er voldoende draagvlak is voor een Noordelijke Unie. Hiertoe hebben wij een kleine enquête opgezet. Daarnaast is er een verschil van mening tussen de afdelingsbesturen en de besturen van meerdere fondclubs inzake wel of geen marathon vlucht 14 dagen voor St. Vincent. Ook hiervan willen wij graag de mening van de liefhebbers die dit spelen weten.

Wij verzoeken de verenigingssecretarissen het onderstaande aan haar leden voor te leggen en onder de fondliefhebbers te inventariseren:

• Verenigingsnummer en verenigingsnaam:

• Totaal aantal leden:

• Waarvan deelnemend aan fondvluchten *:

1. Is de NU een meerwaarde voor het fond programma in de afdelingen 7 t/m 11 en Duitsland?

Aantal JA :

Aantal NEE :

2. Zijn de dagfondvluchten een meerwaarde voor het fond programma in de afdelingen 7 t/m 11

en Duitsland?

Aantal JA :

Aantal NEE :

3. Zet u uw duiven voor het NU-spel indien er een inleg per duif wordt gevraagd?

Aantal JA :

Aantal NEE :

4. Is er behoefte aan een meerdaagse fondvlucht van Tulle of Limoges 14 dagen voor St. Vincent?

Aantal JA :

Aantal NEE :

* zowel eendaagse als meerdaagse vluchten

Vriendelijk verzoeken wij u deze enquête in te vullen en voor 1 april a.s. te retourneren naar j.bosman20@upcmail.nl

 

Nationale Inkorfcentra 2015 Afdeling 9

24 Februari 2015

In de onderstaande link  treft u een overzicht aan met de toegekende (NIC) Nationale Inkorfcentra 2015 in Afdeling 9. We willen u er op wijzen dat lang niet alle aanvragen zijn toegekend. Het is daarom van belang dat u als vereniging nakijkt of u een NIC is toegewezen en op welke vluchten u een NIC hebt gekregen.

Als bestuur hebben we de NIC toegekend op basis van afspraken die er afgelopen najaar zijn gemaakt. Op basis van meer gaan samenwerken zijn er diverse aanvragen afgekeurd en ook op basis van het aantal deelnemers in 2014 zijn er aanvragen afgekeurd. In sommige gevallen is het mogelijk dat u voor enkele vluchten wel en voor enkele vluchten geen NIC is toegewezen.

De goedgekeurde NIC staan vermeld met een X. Alle overige aanvragen zijn afgekeurd.

Verenigingen waarvan een aanvraag is afgewezen willen wij adviseren om samenwerking met een andere vereniging te gaan zoeken. Dit kan t.z.t. problemen voorkomen met elektronische systemen etc.

Nationale Inkorfcentra 2015 in Afdeling 9