U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de website van Afdeling 9!

 

NPO-ledenraad 11 maart a.s.

21 Februari 2017

In de onderstaande links treft u de stukken aan voor de NPO-ledenraad van 11 maart a.s.

Agenda en stukken NPO-ledenraad

NPO Statutenwijziging

Het bestuur van Afdeling 9 wil u wijzen op de inhoud van deze stukken. Deze hebben grote invloed op de toekomst van de Nederlandse duivensport. U treft twee links aan. De eerste "agenda en stukken NPO-ledenraad” bevat alle stukken die wij voor de NPO-ledenraad van de NPO hebben ontvangen. De tweede “NPO statutenwijziging” bevat de stukken voor de statutenwijziging. Omdat wij er als bestuur grote waarde aan hechten dat u deze stukken goed doorneemt zijn deze nogmaals apart vermeld.

Als bestuur van Afdeling 9 nodigen wij u allen uit aanwezig te zijn op onze eigen Algemene ledenvergadering op maandag 6 maart a.s. Tijdens deze vergadering horen wij graag van u hoe u denkt over deze wijzigingen. Bespreek deze stukken goed binnen uw eigen vereniging en tijdens de ledenvergadering van de kring. Tijdens de Algemene ledenvergadering op 6 maart a.s. horen wij graag van u hoe er tegen deze plannen wordt aangekeken en of ze door u worden ondersteund. De uitkomsten van onze eigen vergadering zullen op 11 maart tijdens de NPO-ledenraad door onze afgevaardigden naar voren worden gebracht.

Voor degene die nog niet volledig op de hoogte zijn van de NPO plannen neem eens een kijkje op de NPO-site of kijk de onlangs gehouden presentatie hier nog eens terug.

 

Verenigingsactiviteiten

Postduivenvereniging het Luchtvermaak Rijssen organiseert op vrijdag 10 maart a.s. een duivenforum met de Nederlandse dames-top! Meer informatie treft u hier!

Postduivenvereniging de Witpen Hengevelde organiseert op zondag 26 maart a.s. hun jaarlijkse duivenmarkt. Meer informatie treft u hier of kijk op hun site!

 

Midfondclub Afdeling 9

17 Februari 2017

Op maandag 13 maart a.s. houdt de Midfondclub Afdeling 9 zijn jaarvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in het clublokaal van P.V. Onze Sport, Ten Vaarwerkstraat 53 in Haaksbergen. Aanvang 20.30 uur. In de onderstaande linkt treft u de agenda.

Agenda ledenvergadering Midfondclub Afdeling 9

 

Algemene ledenvergadering Afdeling 9

8 Februari 2017

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland. De vergadering zal worden gehouden op maandag 6 maart a.s. in Zalencentrum Assink, Goorsestraat 13 te Hengevelde. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1.         Opening

2.         Appél Kiesmannen

3.         Notulen Algemene ledenvergadering 18 januari 2017

4.         Mededelingen en ingekomen stukken

5.         Financieel verslag 2015-2016 en begroting 2017

6.         Jaarverslag Secretariaat 2016

7.         Bestuursvoorstellen

8.         Afdelingskampioenschappen 2017

9.         NPO-ledenraad 11 maart a.s.

10.       Benoeming afgevaardigden NPO-ledenraad 2017

11.       Rondvraag

12.       Sluiting

 

Africhten 2017

7 Februari 2017

Zoals u wellicht bekend is organiseert de afdeling komend seizoen nog maar één africhtingsvlucht voor aanvang van de jonge duiven en natourvluchten. Tijdens de ledenvergadering van onze afdeling in oktober jl. is hierbij afgesproken dat de verenigingen, cc’s en kringen zelf de resterende africhtingen naar eigen behoefte zullen organiseren en dat wij ons wagenpark hiervoor te huur aanbieden.

Om alles in goede banen te kunnen leiden horen wij graag voor maandag 13 maart a.s. van u in hoever u als vereniging, cc of kring hiervan gebruik gaat maken. Wij kunnen dan tijdig alles inplannen en zorgen voor de benodigde lossingsvergunningen. Graag doorgeven wie naar welke losplaats wil op welke datum met de naam van de contactpersoon (inclusief telefoonnummer en mailadres) en het te verwachte aantal duiven. Africhtingsvluchten mogen alleen op zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag georganiseerd worden. De opgave kan worden gemaild naar secretaris@afdeling9.nl

Ook als u zelf, vereniging of een groep duivenvrienden onderling, de duiven wil vervoeren voor extra africhtingsvluchten bent u verplicht een lossingsvergunning aan te vragen. Dit horen wij ook graag zo spoedig mogelijk van u doch uiterlijk twee weken voor de geplande africhtingsvlucht. Dit i.v.m. de benodigde lossingsvergunningen. Individueel africhten is toegestaan zonder lossingsvergunning.

Voor het africhten van de duiven is het "reglement lossingsvergunningen en africhten" van kracht. Deze treft u hier. Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de secretaris van de afdeling.

 

Vliegprogramma 2017

19 Januari 2017

Gisteravond is tijdens de extra ledenvergadering van Afdeling 9 het Vliegprogramma 2017 behandeld. In de onderstaande link treft u de uitkomst van het aangenomen vliegprogramma aan. Het betreft een overzicht met welke vluchten in welke weekenden zullen worden gehouden. De losplaatsen zullen nadat er meer bekend is over waar we komend seizoen wel en niet mogen lossen worden ingevuld. We zullen u hierover later informeren.

Vliegprogramma 2017

De notulen van de vergadering van gisteravond zullen wij u zo snel mogelijk toesturen. Op 6 maart is de volgende ledenvergadering van Afdeling 9. De agenda voor deze vergadering kunt u verwachten op dinsdag 7 februari a.s.

 

Stand van zaken vogelgriep

9 December 2016

Buiten het beschermings- en toezichtgebieden zijn de maatregelen voor postduiven opgeheven. Dit betekend dat de duiven in deze gebieden weer losgelaten mogen worden.

Binnen de ingestelde beschermings- en toezichtgebieden gelden andere maatregelen. Raadpleeg voor de actuele stand hierover de site van het ministerie van economische zaken. U vindt deze site hier.

 

Jeugdkampioenen 2016

29 November 2016

De jeugdkampioenen 2016 van Afdeling 9 zijn onlangs gehuldigd. Twan Bomers was net als in 2015 ook nu weer de algehele kampioen. Een tweede plaats was er voor Joe Lute Bruinenberg en derde werd Nena Wittenhorst. De jeugdkampioenen 2016 en de vluchtwinnaars vindt u via de onderstaande links.

Jeugdkampioenen 2016

Kampioenenboekje 2016

 

Kampioenen 2016 Afdeling 9

13 November 2016

In zaal Assink te Hengevelde werden op zaterdag 12 november jl. de kampioenen 2016 van Afdeling 9 gehuldigt. Via de onderstaande linkst kunt u de kampioenen terugvinden.

Kampioenen 2016 Afdeling 9

Eindstanden 2016 Afdeling 9

 

Klimaatmeting

2 November 2016

Op de ledenvergadering van 31 oktober jl. werden de resultaten van de klimaatmeting bekend gemaakt welke in het weekend van 22 juli is gehouden op de jonge duivenvlucht Heusden-Zolder. In de onderstaande link treft u de beoordeling van de WOWD aan.

Beoordeling klimaatmeting

 

Noordelijke Unie (NU)

Via de onderstaande link treft u de actuele informatie van de Noordelijke Unie (NU).

Nieuws NU