U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de site van Afdeling 9 Oost Nederland

Enquête draagvlak Noordelijke Unie

27 Februari 2015

Sinds de oprichting van de Noordelijke Unie (samenvoeging internationaal spel Noord Nederland en Duitsland en Midden Nederland en Duitsland) hebben alle duiven altijd gratis meegedaan in het NU-spel. De opbrengst uit de afname van uitslagen was tot vorig jaar altijd voldoende om het rekengeld en de vaste kosten te kunnen betalen. De afname van de uitslagen is in 2014 tot een dieptepunt gedaald. Hierdoor heeft de NU in 2014 een verlies van circa € 4.000 geleden. De verwachting is dat dit de komende jaren verder terug zal lopen. Dit houdt in dat de NU niet meer kostendekkend kan werken bij een gratis deelname.

Voor de komende jaren zal er derhalve een inleg worden gevraagd aan de deelnemers. Voor 2015 ligt er een programma van 6 meerdaagse en 3 dagfond vluchten. Om kostendekkend te kunnen draaien, is het de bedoeling om 5ct inleg per duif per vlucht te vragen. Hiervan wordt 1,6ct rekengeld betaald aan Compuclub. Uiteraard is het dan zo dat de duiven niet meer automatisch deelnemen aan het NU spel.

Alvorens deze stap te maken willen wij, en met ons de afdelingen, van de fond liefhebbers weten of er voldoende draagvlak is voor een Noordelijke Unie. Hiertoe hebben wij een kleine enquête opgezet. Daarnaast is er een verschil van mening tussen de afdelingsbesturen en de besturen van meerdere fondclubs inzake wel of geen marathon vlucht 14 dagen voor St. Vincent. Ook hiervan willen wij graag de mening van de liefhebbers die dit spelen weten.

Wij verzoeken de verenigingssecretarissen het onderstaande aan haar leden voor te leggen en onder de fondliefhebbers te inventariseren:

• Verenigingsnummer en verenigingsnaam:

• Totaal aantal leden:

• Waarvan deelnemend aan fondvluchten *:

1. Is de NU een meerwaarde voor het fond programma in de afdelingen 7 t/m 11 en Duitsland?

Aantal JA :

Aantal NEE :

2. Zijn de dagfondvluchten een meerwaarde voor het fond programma in de afdelingen 7 t/m 11

en Duitsland?

Aantal JA :

Aantal NEE :

3. Zet u uw duiven voor het NU-spel indien er een inleg per duif wordt gevraagd?

Aantal JA :

Aantal NEE :

4. Is er behoefte aan een meerdaagse fondvlucht van Tulle of Limoges 14 dagen voor St. Vincent?

Aantal JA :

Aantal NEE :

* zowel eendaagse als meerdaagse vluchten

Vriendelijk verzoeken wij u deze enquête in te vullen en voor 15 maart a.s. te retourneren naar j.bosman20@upcmail.nl

 

Nationale Inkorfcentra 2015 Afdeling 9

24 Februari 2015

In de onderstaande link  treft u een overzicht aan met de toegekende (NIC) Nationale Inkorfcentra 2015 in Afdeling 9. We willen u er op wijzen dat lang niet alle aanvragen zijn toegekend. Het is daarom van belang dat u als vereniging nakijkt of u een NIC is toegewezen en op welke vluchten u een NIC hebt gekregen.

Als bestuur hebben we de NIC toegekend op basis van afspraken die er afgelopen najaar zijn gemaakt. Op basis van meer gaan samenwerken zijn er diverse aanvragen afgekeurd en ook op basis van het aantal deelnemers in 2014 zijn er aanvragen afgekeurd. In sommige gevallen is het mogelijk dat u voor enkele vluchten wel en voor enkele vluchten geen NIC is toegewezen.

De goedgekeurde NIC staan vermeld met een X. Alle overige aanvragen zijn afgekeurd.

Verenigingen waarvan een aanvraag is afgewezen willen wij adviseren om samenwerking met een andere vereniging te gaan zoeken. Dit kan t.z.t. problemen voorkomen met elektronische systemen etc.

Nationale Inkorfcentra 2015 in Afdeling 9


Opgave formulieren

De secretarissen van alle verenigingen hebben per mail diverse opgave formulieren ontvangen. O.a. voor wie er wel en geen uitslag wil, wijzigingen poules, uitrekenen kampioenschappen, deelnemers kampioenschappen niet op zondag, gedrukte betaalstroken etc. Verenigingen kunnen deze formulieren nog ingevuld retour mailen tot en met 22 maart a.s. Mocht de mail niet goed zijn overgekomen dan graag even een bericht naar secretaris@afdeling9.nl.

 

Algemene Ledenvergadering 2 maart 2015

10 Februari 2015

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost Nederland. De vergadering zal worden gehouden op maandag 2 maart 2015 in zaal Assink te Hengevelde. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1.         Opening

2.         Appél Kiesmannen

3.         Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 26 januari 2015

4.         Mededelingen en ingekomen stukken

  • Contract vervoerder
  • Contract rekenaar
  • Controles bij de verenigingen

5.         Financieel verslag 2013-2014 en begroting 2015

  • Financieel verslag
  • Verslag Financiële begeleidingscommissie
  • Dechargering bestuur

6.         Jaarverslag secretaris

7.         Bestuursvoorstellen

  • Vaststellen reglement Africhten en Lossingsvergunningen
  • Vaststellen vrachtgeld 2015
  • Trainingsvluchten Tongeren
  • Vaststellen regeling trainingsduiven

8.         Afdelingskampioenschappen 2015

9.         Agenda NPO vergadering 9 maart a.s.

10.       Benoeming Kiesmannen 2015

Het bestuur stelt voor om Ben Geerink en Louis ter Huerne te benoemen als kiesman en John Bosman als reserve kiesman.

11.       Rondvraag

12.       Sluiting

 

Kampioenen 2014 Afdeling 9 en Fondclub Oost Nederland

3 november 2014

De kampioenen van Afdeling 9 en de Fondclub Oost-Nederland zijn op zaterdag 1 november gehuldigd in Zaal Assink te Hengevelde. De foto’s van deze huldiging zijn terug te vinden in de fotogalerij. Via de onderstaande links treft u de kampioenen 2014.

Snelheidskampioenen 2014 Afdeling 9 Oost-Nederland

Kampioenen 2014 Fondclub Oost-Nederland Afdeling 9

 

Jeugdkampioenen 2014 Afdeling 9

Zaterdag 1 november jl. zijn de jeugdkampioenen van Afdeling 9 gehuldigd. Via de onderstaande links kunt u de jeugdkampioenen en attractie winnaars nog eens bekijken.

Jeugd kampioenen 2014

Prijswinnaars attractie Jeugdcompetitie 2014