U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de site van Afdeling 9 Oost Nederland

Jeugdkampioenen 2014 Afdeling 9

8 Oktober 2014

De Jeugdkampioenen 2014 zijn bekend. U kunt ze vinden in de onderstaande link samen met de winnaars van de attractieprijzen. De Jeugdcommissie heeft een aanpassing gedaan in de kampioenschappen. De kampioenschappen zijn opgesplitst in met en zonder zondag. Ze hebben dit gedaan omdat uit de reglementen niet duidelijk blijkt of de vluchten op zondag meetellen of niet. Deze wijziging kan betekenen dat je op een onderdeel bv. 7e zonder zondag en 4e met zondag bent geworden. Je krijgt dan de 4e prijs uitgereikt. Andersom als je zonder zondag bv. 3e bent geworden en met zondag 8e, krijg je de 3e prijs uitgereikt. Reclameren op de kampioenschappen is mogelijk t/m donderdag 16 oktober a.s. Reclameren kun je doen bij Vincent de Harder, via vdeharder@live.nl.

De Jeugdkampioenen zullen worden gehuldigd op zaterdag 1 november a.s. Deze huldiging begint om 14.00 uur en is omstreeks 17.00 uur afgelopen. Alle jeugdleden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de jeugdmiddag. Hierin staat belangrijke informatie en vergeet je niet aan te melden!

Jeugd kampioenen 2014

Prijswinnaars attractie Jeugdcompetitie 2014

 

Agenda ALV Afdeling 9 op 30 oktober a.s.

2 Oktober 2014

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost Nederland. De vergadering zal worden gehouden op donderdag 30 oktober 2014 in zaal Assink te Hengevelde. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1.         Opening

2.         Appél Kiesmannen

3.         Notulen van de Voorjaarsledenvergadering op 13 maart 2014 jl.

4.         Mededelingen en ingekomen stukken

·                     Terugblik seizoen 2014

·                     Social Media

·                     Aanmelding nieuwe vereniging. P.V. De Toekomst in Harbrinkhoek.

·                     Voorlopige vervoerscijfers 2014

5.         Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Arjan van de Willige, Ulrich Kögging en Vincent de Harder.

Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tot en met zaterdag 25 oktober bij de secretaris van de Afdeling.

6.         Bestuursvoorstellen

7.         Kring en verenigingsvoorstellen

8.         Vliegprogramma 2015

Het bestuur stelt voor het Vliegprogramma uit de bijlage vast te stellen voor 2015. Wel met het voorbehoud dat ons voorstel voor een wijziging van het Nationale programma op de Algemene Ledenvergadering van de NPO wordt aangenomen. Wanneer dit niet wordt aangenomen wordt ons Vliegprogramma gewijzigd naar het Nationale programma.

Als bestuur horen wij nog wel eens dat het allemaal teveel wordt aan vluchten. We willen u hierover meegeven dat het voor een Kring, CC of vereniging niet verplicht is alle vluchten te spelen. Iedereen is vrij om een vlucht te spelen of niet. We bieden alleen alle vluchten aan zodat al onze leden kunnen deelnemen aan de Nationale kampioenschappen. Dit wil niet zeggen dat alle vluchten dan ook overgenomen moeten worden op het eigen programma. Ook willen wij u adviseren om vluchten met elkaar te gaan inkorven. Ga hierover in gesprek met elkaar. Zeker voor de vluchten waarop er net voldoende leden zijn om te mogen inkorven als vereniging is het belangrijk dat er samenwerking komt. Denk hierbij aan de dagfondvluchten.

9.         Agenda NPO Ledenvergadering van zaterdag 1 november a.s.

10.       Rondvraag

11.       Sluiting            

                                                         

Aanmelding nieuwe vereniging, p.v. De Toekomst in Harbrinkhoek

Het bestuur van Afdeling 9 heeft een aanmelding ontvangen van een nieuwe vereniging. Het betreft p.v. De Toekomst in Harbrinkhoek. De vereniging heeft zich aangemeld met 30 leden en het bestuur bestaat uit de M. Hoek (vz.), S. Hulshof (secr.), G. Hoek (pen.), B. Nijhuis en R. Nijland. U treft hier een volledig overzicht van de aangemelde leden door p.v. De Toekomst.

Bestuur Afdeling 9 is voornemens p.v. De Toekomst met ingang van het seizoen 2015 toe te laten tot onze Afdeling en in te delen in Kring 1, CC 1 Twenterand.

Wanneer u als lid van Afdeling 9 bezwaar hebt op de komst van p.v. De Toekomst kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de secretaris van de Afdeling. Het bezwaarschrift dient uiterlijk donderdag 30 oktober a.s. om 19.00 uur binnen te zijn.

 

Actie tegen komst hoogspanningsmasten Doetinchem-Wesel

1 Oktober 2014

Het bestuur van Afdeling 9 vraagt uw medewerking aan het volgende.

De overheid is voornemens om van Doetinchem naar het Duitse Wesel hoogspanningsmasten te gaan plaatsen. Deze masten zullen onze Afdeling dwars doorkruisen en zijn ca.70 meter hoog. Met de komst van deze masten lopen wij als duivenmelkers een groot risico om duiven kwijt te raken doordat ze tegen de draden zullen vliegen. Het bestuur vraagt onze leden dan ook om de actie “380 kv ondergronds” tegen de komst van deze hoogspanningsmasten te steunen. U kunt dit doen op de volgende manieren. Als eerste kunt u deelnemen aan de online petitie. Deze treft u via deze link. Petitie 380 kv ondergronds

Verder vragen wij u deel te nemen aan de handtekening actie. We vragen u het onderstaande formulier te ondertekenen en in te leveren op de Kring Ledenvergadering bij het bestuur. Deze zullen zorgen dat de formulieren worden ingeleverd. Ook is het mogelijk om het ondergetekende formulier in te leveren tijdens de Algemene Ledenvergadering van Afdeling 9.

Formulier Handtekening actie 380 kv ondergronds

Meer informatie kunt u vinden op de site achterhoek voor 380kv ondergronds

We rekenen op uw medewerking. Alvast bedankt.

 

Kampioenen 2014 Afdeling 9 en Fondclub Oost Nederland

29 September 2014

De kampioenen 2014 van Afdeling 9 en de Fondclub Oost-Nederland zijn bekend. Via de onderstaande link kunt u de kampioenen bekijken. De eindstanden treft u hier. We feliciteren alle kampioenen met hun behaalde kampioenschappen. De kampioenen zullen op passende wijze worden gehuldigd op zaterdag 1 november a.s. in zaal Assink te Hengevelde. Aanvang 16.00 uur. De kampioenen ontvangen hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging.

Snelheidskampioenen 2014 Afdeling 9 Oost-Nederland

Kampioenen 2014 Fondclub Oost-Nederland Afdeling 9

 

Enquête verliezen jonge duiven

29 Augustus 2014

De afgelopen jaren zijn er hoge verliezen van jonge duiven en een toename van gevallen van de zogenaamde jonge duivenziekte te zien. De FCI veterinaire en wetenschapscommissie probeert de oorzaken hiervan vast te stellen. Hiervoor hebben ze uw hulp nodig en we vragen u dan ook om de vragenlijst op de NPO site in te vullen.

U kunt hier de vragenlijst op de NPO site vinden.