U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de website van Afdeling 9!

 

Dagfondclub Achterhoek-Twente

20 April 2017

In Afdeling 9 is een nieuwe dagfondclub opgericht. Leden die belangstelling hebben om lid te worden kunnen zich aanmelden via hun eigen vereniging. In de onderstaande link treft u nadere informatie van de Dagfondclub Achterhoek-Twente.

Informatie Dagfondclub Achterhoek-Twente

Website Dagfondclub Achterhoek-Twente

 

Midfondclub Afdeling 9

De leden van onze afdeling kunnen ook dit seizoen weer meespelen in de Midfondclub Afdeling 9. Aanmelden als lid kan tot en met 29 april a.s. via de secretaris van uw vereniging. In de onderstaande link vindt u meer informatie van de Midfondclub Afdeling 9.

Informatie Midfondclub Afdeling 9


Duitse lossingen

De komende weken zullen er enkele Duitse lossingen plaatsvinden in onze afdeling. Dit zijn lossingen van Harlingerland uit Noordwest Duitsland. Op zondag 23 april a.s. worden er duiven gelost in Hengelo (ov.), zondag 30 april in ’s-Heerenberg en op zondag 7 mei en zondag 14 mei worden de duiven gelost in Venray. Als het goed is worden de lostijden vermeld op SBS6-teletekst.

Laat u niet verrassen en check teletekst even voordat u uw eigen duiven loslaat!

 

Notulen ledenvergadering Afdeling 9

19 April 2017

Afgelopen maart zijn er twee ledenvergaderingen geweest van Afdeling 9. In de onderstaande links treft u de notulen aan van deze vergaderingen.

Notulen ALV 6 maart 2017 (reguliere ledenvergadering)

Notulen ALV 30 maart 2017 (bijeenkomst met bestuur NPO)

 

Vliegprogramma en ophaalschema 2017

24 maart 2017

In de onderstaande links treft u het definitieve vliegprogramma 2017 aan. Daarnaast treft u in het uitgewerkte programma een overzicht met de trainingsvluchten die binnen onze afdeling worden georganiseerd en het ophaalschema. In ophaalschema A, B en C worden alle verenigingen opgehaald. In Ophaalschema D t/m H. worden de duiven beperkt opgehaald. Hierbij zijn ook enkele snelheidsvluchten. Verenigingen en NIC’s die niet op het ophaalschema staan vermeld kunnen hun duiven aanleveren bij een vereniging die wel op het ophaalschema staat vermeld. Neem het ophaalschema goed door zodat u niet voor een verrassing komt te staan!

Vliegprogramma 2017 (uitgewerkt)

Vliegprogramma 2017 (overzicht)

Ophaalschema 2017

 

NIC 2017

In de onderstaande link treft u een overzicht aan met de toegekende Nationale Inkorfcentra 2017. Van de binnengekomen aanvragen zijn er enkele afgewezen. Dit i.v.m. meerdere NIC in de buurt en het te verwachten aantal duiven. Vertrouw er dus niet vanzelf op dat uw aanvraag ook is verleend. Van de toegekende NIC verwachten wij dat ze ook daadwerkelijk alle vluchten die ze hebben aangevraagd deelnemen!

NIC 2017

 

NPO-ledenraad 15 mei a.s.

21 Februari 2017

In de onderstaande links treft u de stukken aan voor de NPO-ledenraad van 11 maart a.s.

Agenda en stukken NPO-ledenraad

NPO Statutenwijziging

Het bestuur van Afdeling 9 wil u wijzen op de inhoud van deze stukken. Deze hebben grote invloed op de toekomst van de Nederlandse duivensport. U treft twee links aan. De eerste "agenda en stukken NPO-ledenraad” bevat alle stukken die wij voor de NPO-ledenraad van de NPO hebben ontvangen. De tweede “NPO statutenwijziging” bevat de stukken voor de statutenwijziging. Omdat wij er als bestuur grote waarde aan hechten dat u deze stukken goed doorneemt zijn deze nogmaals apart vermeld.

Als bestuur van Afdeling 9 nodigen wij u allen uit aanwezig te zijn op onze eigen Algemene ledenvergadering op maandag 6 maart a.s. Tijdens deze vergadering horen wij graag van u hoe u denkt over deze wijzigingen. Bespreek deze stukken goed binnen uw eigen vereniging en tijdens de ledenvergadering van de kring. Tijdens de Algemene ledenvergadering op 6 maart a.s. horen wij graag van u hoe er tegen deze plannen wordt aangekeken en of ze door u worden ondersteund. De uitkomsten van onze eigen vergadering zullen op 11 maart tijdens de NPO-ledenraad door onze afgevaardigden naar voren worden gebracht.

Voor degene die nog niet volledig op de hoogte zijn van de NPO plannen neem eens een kijkje op de NPO-site of kijk de onlangs gehouden presentatie hier nog eens terug.