U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de site van Afdeling 9 Oost Nederland

Vluchten komend weekend

30 Juni 2015

Komend weekend zullen de vluchten conform afspraak doorgaan. In verband met het warme weer zijn er wel enkele wijzigingen. De duiven die naar Cahors zouden gaan zullen worden gelost in Bergerac. Bergerac ligt iets westelijker en men verwacht dat het daar iets minder warm is. De Nationale Inkorfcentra worden verzocht het aantal duiven in de mand bij te stellen naar 22 duiven per mand. De drie duiven minder per mand geldt alleen voor Bergerac en Chateauroux.

De duiven zullen komend weekend gelost worden naar gelang de weersituatie het toelaat. Het is op dit moment onduidelijk of het een ochtend of middaglossing wordt vanuit Bergerac. Men zal Nationaal Chateauroux zaterdagmorgen zo vroeg mogelijk proberen te lossen.

Als bestuur willen wij u er op wijzen dat er voor Bergerac en Chateauroux alleen in een Nationaal Inkorfcentra mag worden ingekorfd. Verenigingen die geen NIC hebben gekregen mogen niet inkorven. Verder zijn alle liefhebbers zelf verantwoordelijk voor hun eigen duiven en adviseren wij u om geen jaarlingen mee te geven op Bergerac en Chateauroux.

Nadere berichtgeving betreffende maatregelen i.v.m. de warmte voor Isnes volgt vrijdagmorgen.

 

Kring 3 Vitesseduif competitie 2015

22 Juni 2015

U treft hier de actuele tussenstand van de Kring 3 Vitesseduif competitie 2015.

 

Poules NPO Concoursen

29 Mei 2015

Vandaag zijn de uitslagen van afgelopen weekend bij de afhaalpunten afgeleverd. Hierbij is ook de uitslag van het NPO-concours Auxerre afgeleverd. Ten onrechte staat op deze uitslag nog de naam Fondclub Oost-Nederland vermeld en tevens zijn er winnaars van hoofdprijzen in deze uitslag vermeld.

Zoals al eerder vermeld is de Fondclub Oost-Nederland opgeheven. Hierdoor zijn er ook geen hoofdprijzen meer te winnen op de NPO-concoursen. Het enige waarvoor nog gepould kan worden zijn de geldprijzen. Dit is niveau 6 vak 1 tot en met 13. De totale inleg op de poules zal weer worden uitgekeerd. Wanneer de poule niet is voltekend zal de uitkering een restbedrag zijn. Vak 1 t/m 8 zijn poules 1:5, vak 9 en 10 poules 1:10, vak 11 en 12 poules 1:25 en vak 13 is de HWH en deze zal in één keer worden uitgekeerd. Zie voor de bedragen de originele poulebrief. In de vakken 14 en hoger bevinden zich geen poules. De poules worden per zone vervlogen.

Op onze site is inmiddels de herstelde uitslag geplaatst en de poulegelden van de hoofdprijzen zullen niet in rekening worden gebracht.

Onze excuses voor de verwarring en het ongemak die is ontstaan.

P.S. De NPO-concoursen zijn alle dagfondvluchten en de Nationale jonge duivenvlucht Melun.

 

Noordelijke Unie

23 Mei 2015

Afgelopen winter/voorjaar is het voortbestaan van de Noordelijke Unie aan de orde geweest.  Aanleiding was de onderbezetting van het bestuur en de vraag moeten wij als afdelingen investeren in de NU,  met andere woorden is er draagvlak onder de leden voor de NU. Deze vraagstelling heeft geleid tot een enquête onder de leden die ééndaagse – en meerdaagse fondvluchten spelen.  Het resultaat van de enquête is, dat er wel degelijk belangstelling is voor de NU. Dat is dus de belangstelling op sportief gebied. Vijf afdelingen en onze Duitse sportvrienden zorgen voor grote concoursen met een mooie zone indeling, die gewaardeerd wordt door de leden.

Daarnaast, en dat is voor onze organisatie van essentieel belang, levert het overleg tussen de vijf afdelingen nodige voordelen op.  Denk aan het samen vervoeren van de duiven, waardoor het per definitie goedkoper is dan wanneer we dat niet samen met vijf afdelingen doen. Het is dit jaar voor het eerst dat wij drie ééndaagse-  en alle meerdaagse vluchten allemaal dezelfde stations hebben. In een krimpende organisatie tijdig samenwerken en niet afwachten tot het “echt” moet, is van groot belang.

Naast het samen concoursen en vervoeren heeft het overleg tussen de afdelingen ook een meerwaarde voor de duivensport in Midden, Oost en Noord Nederland. Er spelen op dit moment  veel zaken, door regelmatig op een constructieve manier rond de tafel te zitten heeft dat beslist een meerwaarde. Dit wordt door alle vijf besturen onderstreept. Samen kom je tot betere besluiten dan wanneer je het als afdeling alleen doet. Je kunt samen ook meer bereiken dan alleen, uiteindelijk gaat het ook om resultaten. Het is tevens anticiperen op de toekomst, wij zullen het meer en meer samen moeten doen. Bijvoorbeeld door voor Vitesse en Midfond nieuwe vlieggebieden te creëren, en dat gaat over de afdelingsgrenzen heen.  

De bovenstaande punten hebben de afgevaardigden van de vijf afdelingen met het NU bestuur besproken op  21 april jl.  Tijdens deze bijeenkomst hebben de afgevaardigden zich de vraag gesteld hoe gaan wij er voor dit jaar voor zorgen dat de NU kan blijven bestaan zonder dat er ingegrepen moet worden  in de bestaande NU formule. Specifiek is daarin dat alle leden die inkorven gratis meespelen.  Om dat te kunnen continueren hebben de afdelingen zich garant gesteld, en zullen gezamenlijk de kosten dragen van de NU. Dit komt neer op een maximaal bedrag van ca. € 2.500 voor alle afdelingen tezamen. De afdelingen vinden deze investering verantwoord gezien de voordelen die de samenwerking gaat opleveren, nu en vooral in de toekomst.

Voor de duidelijkheid de bijdrage is voor één jaar, de komende jaren zullen de kosten rechtstreeks worden doorberekend, bijvoorbeeld in de vrachtprijs. Wij hebben het dan over maximaal 3 cent per duif. Berekeningen zullen aantonen wat wij door samen te werken de kosten per duif positief beïnvloeden, dat wil zeggen kunnen verlagen.  Er is tevens duidelijk uitgesproken dat de insteek in de toekomst moet zijn dat de “vervuiler” gaat betalen. Met andere woorden de kosten daar neer leggen waar ze gemaakt worden.

Voor 2015 hebben de besturen unaniem besloten om garant te staan voor de kosten, middels een verdeling op basis van het aantal deelnemende duiven.  Garant staan voor de kosten wil niet zeggen dat er geen acties worden ondernomen (bonnenverkoop, reclame etc.) om uiteindelijk het jaar positief af te sluiten. Het garant staan is niet onbegrensd, maar tot het genoemde maximum van € 2.500 Wellicht ten overvloede, als er voldoende geld overblijft zal dit naar rato weer terugvloeien naar de afdelingen, immers de NU is een commissie van de afdelingen. 

Wij vertrouwen erop dat u zich kunt vinden in bovenstaande beslissing.

De besturen van de Afdelingen 7, 8, 9, 10 en 11.

 

NU informatie voor het seizoen 2015

 

Update Vliegprogramma 2015

9 April 2015

Alle verenigingen worden dringend verzocht om het vliegprogramma van Compuclub opnieuw te downloaden en te installeren. In het nieuwe vliegprogramma zijn de vluchtcodes aangepast. Dit om tijdens de jonge duiven en natour vluchten de D en W bestanden juist te kunnen insturen.

Vliegprogramma Compuclub downloaden

In de onderstaande links treft u aangepaste vliegprogramma’s aan. De nummering van de vluchten is in deze programma’s aangepast aan het vliegprogramma van Compuclub.

Vliegprogramma 2015 Afdeling 9

Vliegprogramma 2015 Kring 1

Vliegprogramma 2015 Kring 2

Vliegprogramma 2015 Kring 3

Ophaalschema 2015

 

Nationale Inkorfcentra 2015 Afdeling 9

24 Februari 2015

In de onderstaande link  treft u een overzicht aan met de toegekende (NIC) Nationale Inkorfcentra 2015 in Afdeling 9. We willen u er op wijzen dat lang niet alle aanvragen zijn toegekend. Het is daarom van belang dat u als vereniging nakijkt of u een NIC is toegewezen en op welke vluchten u een NIC hebt gekregen.

Als bestuur hebben we de NIC toegekend op basis van afspraken die er afgelopen najaar zijn gemaakt. Op basis van meer gaan samenwerken zijn er diverse aanvragen afgekeurd en ook op basis van het aantal deelnemers in 2014 zijn er aanvragen afgekeurd. In sommige gevallen is het mogelijk dat u voor enkele vluchten wel en voor enkele vluchten geen NIC is toegewezen.

De goedgekeurde NIC staan vermeld met een X. Alle overige aanvragen zijn afgekeurd.

Verenigingen waarvan een aanvraag is afgewezen willen wij adviseren om samenwerking met een andere vereniging te gaan zoeken. Dit kan t.z.t. problemen voorkomen met elektronische systemen etc.

Nationale Inkorfcentra 2015 in Afdeling 9