U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de website van Afdeling 9!

Ledenvergadering Midfondclub Afdeling 9

11 Februari 2016

Op woensdag 9 maart a.s. houdt de Midfondclub van Afdeling 9 zijn jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in het clublokaal van P.V. Onze Sport, ten Vaarwerkstraat 53 in Haaksbergen. Aanvang 20.30 uur. 

Agenda ledenvergadering Midfondclub Afdeling 9

 

Algemene ledenvergadering Afdeling 9 op 7 maart a.s.

8 Februari 2016

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland. De vergadering zal worden gehouden op maandag 7 maart 2016 in zaal Assink, Goorsestraat 13 te Hengevelde. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1.         Opening

2.         Appél kiesmannen

3.         Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2015

4.         Mededelingen en ingekomen stukken

  • Contract vervoerder. Nadere toelichting tijdens de vergadering.
  • Contract rekenaar. Nadere toelichting tijdens de vergadering.
  • Bestuurssamenstelling.

5.         Financieel verslag 2014-2015 en de begroting 2016

  • Financieel verslag.
  • Verslag Financiële begeleidingscommissie.
  • Decharge bestuur.

6.         Jaarverslag secretaris

7.         Bestuursvoorstellen

8.         Kring voorstellen

9.         Afdelingskampioenschappen 2016

10.       Agenda NPO-vergadering 12 maart a.s.

11.       Benoeming kiesmannen NPO-vergaderingen 2016

12.       Rondvraag

13.       Sluiting

 

Communicatie met de leden

12 Januari 2016

Vanuit het bestuur streven wij in 2016 naar een betere en snellere communicatie met onze leden. Dit willen we doen omdat wij vernemen dat berichten altijd niet goed of niet tijdig overkomen. Eén van de redenen hiervan is dat van sommige verenigingen maar hooguit één mailadres bekend is. Om het e.e.a. te verbeteren willen we berichten voortaan breder versturen. Het is de bedoeling dat berichten bestemd voor een verenigingsbestuur voortaan aan het dagelijks bestuur van elke vereniging worden gestuurd. Hiervoor zijn de bij ons bekende mailadressen in een bestand gezet. Afgelopen week hebben deze groep bestuurders een mail van het secretariaat Afdeling 9 ontvangen met daarin informatie over het aanvragen van een Nationaal Inkorfcentrum. Wanneer u deze mail hebt ontvangen staat u in het bestand vermeld. Mocht u deze niet hebben ontvangen, en u zit in het (dagelijks)bestuur van uw vereniging, en u wilt voortaan ook de mail rechtstreeks ontvangen dan wordt u verzocht om uw mailadres door te geven aan de secretaris van de afdeling.

Als tweede willen wij de algemene mailberichten ook breder verspreiden. Dit zijn de berichten over de ledenvergadering van de afdeling, wijzigingen in het vliegprogramma, afgelastingen, verkopen etc. Deze berichten zullen voortaan naast de dagelijkse besturen van elke verenigingen, kringbesturen en commissies van de afdeling worden verstuurd aan eenieder die deze berichten wil ontvangen. Belangstellenden kunnen hiervoor hun mailadres doorgeven aan de secretaris van de afdeling. secretaris@afdeling9.nl Ze zullen dan worden opgenomen in de groep voor de nieuwsberichten van Afdeling 9.

 

Nationale Inkorfcentra 2016

De verenigingen van Afdeling 9 hebben afgelopen week een bericht ontvangen waarin ze zich kunnen aanmelden voor een Nationaal Inkorfcentrum in 2016. Mocht u in uw vereniging deze mail hebben gemist neem dan even contact op met de secretaris van de Afdeling. Nationale Inkorfcentra 2016 kunnen nog tot en met 31 januari a.s. worden aangevraagd. 

 

Informatie Noordelijke Unie (NU)

De Noordelijke Unie heeft regelmatig actueel nieuws te melden. U kunt dit via de onderstaande link vinden.

Actueel nieuws Noordelijke Unie


Notulen ALV Afdeling 9 gehouden op 26 oktober 2015

9 December 2015

Op 26 oktober jl. heeft de algemene najaarsvergadering van Afdeling 9 plaatsgevonden. Via de onderstaande link kunt u de notulen van deze vergadering nalezen.

Notulen ALV 26 oktober 2015


Vliegprogramma 2016

Het concept vliegprogramma 2016 is bekend. Via de onderstaande links treft u het programma aan. De genoemde losplaatsen zijn onder voorbehoud. Er zal nog het e.e.a. met de andere afdelingen worden afgestemd en voor enkele losplaatsen zullen we eerst nog toestemming moeten krijgen om er te mogen lossen. Het raamwerk van het vliegprogramma 2016 staat wel vast en zal niet meer worden gewijzigd

Vliegprogramma 2016 (overzicht)

Vliegprogramma 2016 (uitgewerkt)

 

Kampioenen 2015 Afdeling 9

14 November 2015

Op zaterdag 14 november jl. zijn de kampioenen 2015 van Afdeling 9 Oost-Nederland gehuldigd. Via de onderstaande links zijn de kampioenen terug te vinden.

Kampioenen 2015 Afdeling 9

Eindstanden 2015 Afdeling 9


Jeugdkampioenen 2015

Op zaterdag 14 november jl. zijn de jeugdkampioenen 2015 van Afdeling 9 Oost-Nederland gehuldigd. Via de onderstaande links zijn de kampioenen terug te vinden.

Jeugdkampioen Afdeling 9 2015

Natourkampioenen

Prijswinnaars attractie concoursen


Afscheid oud jeugdbestuurders en de Fondclub Oost-Nederland

Tijdens de kampioenenhuldiging van onze Afdeling is er afscheid genomen van enkele oud jeugdbestuurders en het bestuur van de Fondclub Oost-Nederland. Hierbij werden enkele personen in het bijzonder in het zonnetje gezet. Van de oud bestuurders uit de jeugdcommissie werden de heren Wim Jacobs en Jan Becker onderscheiden met de bronzen NPO speld. Ook André Kaspers kreeg bij het afscheid van de Fondclub Oost-Nederland een bronzen NPO onderscheiding.

Een speciale onderscheiding was er voor Egbert Wiersma. Als dank voor de vele werkzaamheden die hij heeft verricht voor onze afdeling werd Egbert benoemd als Gouden speldrager van Afdeling 9.