U bent hier: Afdeling 9

Welkom op de website van Afdeling 9!

 

Actuele Lossingsberichten

Zaterdag 19 Augustus 2017

Afdeling           Laon                           --.-- uur

Kring 1 CC 1-4 Duiven                        --.-- uur

Kring 1 CC 2-3 Duiven                        --.-- uur

Kring 2 CC 1-4 Groesbeek                  --.-- uur

Kring 2 CC 3    Groesbeek                  --.-- uur

 

Zondag 20 Augustus 2017

Kring 3 CC 1-2 Venlo                          --.-- uur

Kring 3 CC 3-4 Venlo                          --.-- uur

 

Midfondkampioenschap 2017

16 Augustus 2017

Op zondag 2 juli jl. hebben wij een vlucht gehad vanuit Zandvliet. Wij hebben u toen geïnformeerd dat deze vlucht meetelt voor het Midfond en Snelheidskampioenschap van Afdeling 9. Dit bericht hebben wij u gestuurd op basis van de afspraken die in het informatieboekje van onze afdeling staan.
Bij nader inzien zijn wij als bestuur van mening dat wij met dit bericht niet voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling welke op 6 maart is gehouden. Tijdens deze vergadering is afgesproken dat de Midfondvluchten wel moeten voldoen aan de Nationale criteria. Voor de Midfond houdt dit in dat een vlucht minimaal 250 km. moet zijn. De vlucht Zandvliet voldoet niet aan dit aantal kilometers. Het e.e.a. is alleen niet juist veranderd in de tekst van het informatieboekje. Dit had wel moeten gebeuren. Onze excuses voor het ongemak.
De vlucht Zandvliet telt dus niet mee voor het Midfondkampioenschap van Afdeling 9. De vlucht blijft wel tellen voor het Snelheidskampioenschap. We zullen Compuclub vragen de stand zo snel mogelijk aan te passen.

We vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling 9

Jeugdcompetitie

Door de afgelasting van de laatste twee jonge duivenvluchten blijft er nog maar 1 vlucht over voor het jonge duiven kampioenschap van de Jeugdcompetitie. Zoals de reglementen van de Jeugdcompetitie voorschrijven wordt er van deze vlucht wel een uitslag gemaakt maar komt het Jeugdkampioenschap Jonge duiven te vervallen. De vlucht Laon telt wel mee voor het Generaal kampioenschap van de Jeugd.

Het is voor de jeugdleden weer tijd om de hoklijsten van de Natour in te leveren. De hoklijsten moeten uiterlijk maandag 28 augustus a.s. zijn ingeleverd bij Arinda via arindatenbolscher@hotmail.com

Hoklijst Natour

 

Verkoop Joop ten Have Varsselder

3 Augustus 2017

Zoals jullie misschien wel weten moet Joop ten Have uit Varsselder vanwege zijn gezondheid stoppen met de duivensport. Een moeilijk besluit voor hem welke helaas niet anders is. In overleg met zijn vereniging heeft Joop besloten om zijn duiven te gaan verkopen.

Joop vloog voornamelijk het ZLU-programma. Vaak met 2 duiven mee en 2 in de prijzen. Uiteraard kennen de fondmannen Joop door en door en weten wat er voor kwaliteit aan duiven bij Joop zit.

2014 van een zware St. Vincent SMN 159 en 196.
2015 Pau 11 en 13 tegen 112 duiven, 2 mee.
2015 Marseille 10 tegen 186 duiven, 2 mee
2017 Agen, Fiante 198 en 235, 2 mee.

Update! In verband met het overlijden van Joop is de verkoop verplaats naar dinsdag 22 augustus a.s.

De verkoop zal op dinsdag 22 augustus a.s. worden gehouden in het clublokaal van P.V. Ons Genoegen, Hofstraat 4a in Ulft. Aanvang verkoop 20.30 uur. Bezichtigen vanaf 19.30 uur.

Stambomen van de (14) duiven in de verkoop

 

Antwoord op veel binnenkomende vragen

13 Juli 2017

Blijkbaar zijn erover een tweetal zaken onduidelijkheden. Daarom een algemeen bericht om duidelijkheid te scheppen.

Als eerste komt regelmatig de vraag binnen of het is toegestaan om oude duiven als trainingsduif mee te geven tijdens de jonge duivenvluchten. Dit is niet toegestaan. Afgelopen winter is er landelijk afgesproken om geen trainingsduiven meer toe te staan. Dit geldt ook voor de jonge duivenvluchten. Omdat het gaat om een officiële vlucht voor de jonge duiven is het niet toegestaan om oude duiven mee te geven als trainingsduif.

Als tweede is er onduidelijkheid over het inkorven en afslaan tijdens de laatste twee dagfondvluchten. Voor deze twee vluchten, E29 Châteauroux en E31 Issoudun, is afgesproken dat iedereen inkorft bij een (NIC) Nationaal Inkorfcentra. Bij het inkorfcentrum waar u hebt ingekorfd laat u ook de klok weer uitlezen/afslaan. Het is niet toegestaan om dit in eigen lokaal te doen. Hetzelfde geldt voor alle Marathonvluchten en de Jonge duiven vluchten J34-J35 vanuit Nanteuil le Haudouin. Ook voor deze vluchten geldt inkorven en afslaan in het NIC.

Tot slot een verzoek aan de vereniging secretarissen. Wanneer uw vereniging niet deelneemt aan een (training)vlucht wilt u dan zo vriendelijk zijn om u naast de vervoerscommissie te bellen u ook af te melden via inmanden.nl. Alvast bedankt voor de medewerking.


Nationale kampioenschappen 2017

7 Juni 2017

Op 15 mei jl. is de NPO-ledenraad gehouden. Hier zijn andere afspraken gemaakt over de Nationale kampioenschappen 2017 dan vooraf was besproken. Door de besluiten die zijn genomen is er voor onze afdeling een wijziging gekomen in de vluchten die meetellen. De volgende vluchten tellen in Afdeling 9 nu mee voor de Nationale kampioenschappen 2017.
Vitesse: V15, V16, V17, V20, V21 en V23. Reservevlucht V25. Er tellen 5 van de 6 vluchten.
Midfond: M18, M19, M22, M24, M26 en M27. Er tellen 5 van de 6 vluchten.
Jonge duiven: J29 t/m J35. Reservevlucht is J28. Er tellen 6 van de 7 vluchten.
Dagfond: E20, E23, E25, E27 en E29. De reservevlucht is komen te vervallen. Er tellen 4 van de 5 vluchten.
Marathon: A24, A25, A27, A28 en A30. Er tellen 4 van de 5 vluchten. Voor het duifkampioenschap tellen 3 van de 5 vluchten.


Samen inkorven

17 Mei 2017

In de onderstaande linkt treft u informatie aan over het samen inkorven en in eigen vereniging afslaan. Dit n.a.v. het aangenomen voorstel betreffende dit onderwerp tijdens de NPO-ledenraad van maandag 15 mei jl.

Uitleg samen inkorven en in eigen vereniging afslaan

 

Vervelend voorval V17 Quiévrain

2 Mei 2017

Afgelopen weekend is er tijdens vlucht V17 Quiévrain een vervelend voorval geweest. Door een fout bij het overladen zijn er vier manden, met 100 duiven van 8 leden, van P.V. Vorden achtergebleven in de container die is overgeladen in Silvolde en die terug is gestuurd naar Denekamp. De gemaakte fout kwam aan het licht nadat er door de vereniging uit Vorden melding was gemaakt van het ontbreken van de duiven bij enkele van hun leden. Bij controle van de teruggestuurde container in Denekamp werden zaterdagmiddag de vier manden met duiven aangetroffen. Deze duiven zijn zaterdagavond teruggebracht naar Vorden.

Ook langs deze weg willen wij de gedupeerde leden namens alle betrokkenen van onze afdeling onze oprechte excuses aanbieden. Dit had niet mogen gebeuren. Helaas is het zo dat waar er gewerkt wordt fouten worden gemaakt!

Bij dergelijke situaties gelden de volgende regels binnen onze afdeling. In eerste plaats worden de achtergebleven duiven uit concours gehaald en worden de vrachtgelden en poules van deze duiven niet in rekening gebracht aan de gedupeerde leden.

In onze afdeling geldt dat wanneer alle gedupeerde liefhebbers lid zijn van één vereniging het afdelingsconcours blijft doorgaan. Alle betrokken leden zijn lid van P.V. Vorden dus betekend dit dat de vlucht V17 Quiévrain blijft meetellen voor het afdelingskampioenschap. Kring 3 en de CC de Graafschap hebben besloten om deze vlucht niet mee te laten tellen voor hun kampioenschappen.

De gedupeerde leden zullen worden gecompenseerd voor de kampioenschappen. Hiervoor geldt het volgende. Leden waarvan alle duiven zijn achtergebleven in de container krijgen voor deze vlucht de gemiddelde punten die behaald zijn over de andere vitesse vluchten of ze krijgen het behaalde kampioenschap uit de stand die wordt opgemaakt zonder dat vlucht V17 meetelt. Dit conform het kampioenschap min zondag dat onze afdeling kent. Voor de gedupeerde liefhebbers zal voor hen het beste uit de bus komende resultaat gaan tellen voor de kampioenschappen zodat ze door dit voorval niet gedupeerd worden. Voor de liefhebbers waarvan een deel van de duiven in de container is blijven zitten en het andere deel vanuit Quiévrain is komen terugvliegen komt er nog een derde optie bij. Namelijk het resultaat met de duiven die wel hebben deelgenomen aan de vlucht. Indien het resultaat van de vlucht V17 Quiévrain hoger is dan het gemiddelde aantal punten dan zal dit gaan tellen. De verrekening van de punten zal na de laatste vitesse vlucht plaatsvinden.

 

Notulen ledenvergadering Afdeling 9

19 April 2017

Afgelopen maart zijn er twee ledenvergaderingen geweest van Afdeling 9. In de onderstaande links treft u de notulen aan van deze vergaderingen.

Notulen ALV 6 maart 2017 (reguliere ledenvergadering)

Notulen ALV 30 maart 2017 (bijeenkomst met bestuur NPO)