U bent hier: Afdeling 9 > Jeugd

Jeugd

Jonge duiven kampioenschap

16 Augustus 2017

Door de afgelasting van de laatste twee jonge duivenvluchten blijft er nog maar 1 vlucht over voor het jonge duiven kampioenschap van de Jeugdcompetitie. Zoals de reglementen van de Jeugdcompetitie voorschrijven wordt er van deze vlucht wel een uitslag gemaakt maar komt het Jeugdkampioenschap Jonge duiven te vervallen. De vlucht Laon telt wel mee voor het Generaal kampioenschap van de Jeugd.

 

Reglement Jeugdcompetitie 2017

13 April 2017

Reglement Jeugdcompetitie Afdeling 9 Oost-Nederland 2017

Inleiding

Voor de jeugdleden van Afdeling 9 Oost-Nederland is er een eigen jeugdcompetitie. De jeugdcompetitie wordt georganiseerd door de Jeugdcommissie. Alle jeugdleden in onze Afdeling kunnen hieraan deelnemen. Om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen zijn er regels opgesteld. Deze zijn verwerkt in het Reglement Jeugdcompetitie.

Deelname en aanmelding

Jeugdleden mogen meedoen aan de jeugdcompetitie vanaf het jaar waarin ze 7 jaar worden. Jeugdleden mogen meedoen aan de jeugdcompetitie tot en met het jaar dat ze 18 jaar worden. De jeugdleden van onze Afdeling worden verdeeld in twee groepen.

1.         Zelfstandige jeugdleden.

Dit zijn jeugdleden die zelfstandig de duivensport beoefenen. Deze groep neemt deel aan de jeugdcompetitie als zelfstandig jeugdlid. Zelfstandige jeugdleden dienen een eigen NPO-lidnummer te hebben. Dit wordt aangevraagd door de basisvereniging bij het aanmelden van het lidmaatschap.

2.         Pupillen jeugdleden.

Jeugdleden die de duivensport beoefenen samen met een senior lid nemen deel aan de jeugdcompetitie als pupil. Een pupil jeugdlid dient een eigen NPO-lidnummer te hebben. Dit wordt aangevraagd door de basisvereniging bij het aanmelden van het lidmaatschap.

Naast een eigen NPO-lidnummer dient deze groep jeugdleden samen met het senior lid ook een combinatie lidnummer te hebben. Onder dit combinatie lidnummer dienen het pupillen jeugdlid en het senior lid samen deel te nemen aan de vluchten. De basis vereniging kan een combinatie lidnummer aanvragen via de ledenadministratie.

Nieuwe jeugdleden kunnen gedurende het gehele seizoen instappen als deelnemer aan de jeugdcompetitie. De deelname start vanaf het moment dat de hoklijst is ingeleverd. De hoklijst moet op maandag binnen zijn om de eerstvolgende zaterdag al mee te kunnen doen. Wanneer de hoklijst na maandag wordt ingeleverd gaat de deelname een week later van start.

Kosten deelname Jeugdcompetitie

Binnen de duivensport wordt er aan de leden contributie gevraagd. Dit geldt ook voor de jeugdleden. Wel zijn er voor de jeugdleden binnen Afdeling 9 afspraken gemaakt. Zo wordt er door de Kringen en Afdeling geen contributie van de jeugdleden gevraagd. Wel dienen de jeugdleden de Nationale bijdrage en contributie van de NPO te betalen. Verder is de deelname aan de jeugdcompetitie gratis.

Hoklijsten

De deelnemende jeugdleden dienen gedurende het seizoen twee keer een eigen hoklijst in te leveren. Met de duiven die vermeld staan op deze hoklijsten kan men alleen deelnemen aan de jeugdcompetitie. De zelfstandige jeugdleden en de pupillen jeugdleden leveren verschillende hoklijsten in.

De eerste hoklijst voor de oude duiven dient uiterlijk op maandag 17 april te zijn ingeleverd. Op deze hoklijst mogen maximaal 15 oude duiven vermeld worden. De tweede hoklijst, voor de jonge duiven, dient uiterlijk maandag 10 juli te zijn ingeleverd. Op deze lijst mogen maximaal 15 jonge duiven vermeld worden. Voor de natour mogen 15 jonge en oude duiven vermeld worden. Deze lijst dient uiterlijk maandag 28 augustus binnen zijn bij de competitieleidster.

Hoklijsten worden rondgestuurd via de secretarissen. Ze kunnen worden ingeleverd bij Arinda ten Bolscher via arindatenbolscher@hotmail.com

Het format van de originele hoklijsten is Excel. Dit is haast voor iedereen te bewerken.

Hoklijst Jeugdcompetitie 2017

De wens is om de lijsten zoveel mogelijk ook als Excel bestand weer in te leveren. Dit maakt het de secretaris een stuk makkelijker dan allerlei gescande of PDF-bestanden.

Aan elke vlucht mogen de jeugdleden alleen meedoen met de duiven van hun eigen hoklijst. Daarnaast nemen deze duiven ook deel bij de senioren. Voor de pupillen jeugdleden geldt verder dat hun jeugdduiven bij inkorving niet bij de eerste vijf getekende mogen staan van de combinatie jeugd-senior lid. Wanneer de jeugdduiven wel bij de eerste vijf getekende staan vermeld tellen deze duiven niet mee in de betreffende vlucht van de jeugdcompetitie. Dit is om de pupillen deelnemers uit een sterke combinatie niet het voordeel te geven van gekende goede duiven uit de seniorencompetitie die in de jeugdcompetitie de hoofdprijzen binnenhalen.

Kampioenschappen, wedvluchten en uitslagen

In de jeugdcompetitie zijn kampioenschappen te behalen op: Vitesse, Midfond, Jonge Duiven, Generaal. Op elk onderdeel zijn er 10 kampioenen. Er is een onaangewezen en aangewezen kampioenschap.

Voor de jeugdkampioenschappen tellen de volgende vluchten:

Voor het Vitesse kampioenschap tellen  V16, V17, V20, V21 en V23.

Voor het Midfond kampioenschap tellen M18, M19, M22, M24, en M27.

Voor het Jonge duiven kampioenschap tellen J31, J32,en J33.

Voor het Natour kampioenschap tellen N35, N36 en N37.

Voor het Generaal kampioenschap tellen alle bovengenoemde vluchten bij elkaar opgeteld.

Voor 2017 is er voor de jeugd een uitslag per kring en een gezamenlijke afdelingsuitslag. Voor de kampioenschappen worden de punten uit de kring en die uit de afdeling bij elkaar opgeteld.

Voor de kampioenschappen tellen alle vluchten zoals aangegeven. Wanneer er in een weekend een vlucht niet doorgaat komt deze te vervallen voor het Afdelingskampioenschap. Is deze vlucht een attractie vlucht dan wordt automatisch de eerstvolgende niet-attractievlucht een attractievlucht. Voor de Vitesse, Midfond en Jonge duiven geld: er moeten minimaal twee vluchten op zaterdag gelost worden voor een kampioenschap.

Er worden uitslagen gemaakt volgens een prijsverhouding 1 op 3. Daarbij krijgt de eerste duif 100 punten. Het punten aantal telt daarbij af naar 50 afhankelijk van het aantal prijsduiven. Jeugdleden krijgen alleen punten voor hun eerste prijsduif op de uitslag. We spelen dus om de eerste uit de klok. Voor het aangewezen kampioenschap telt 1 van de 2 aangewezen duiven. Voor leden die in combinatie met een senior vliegen zijn dat dus de 6e en 7e getekende duiven van de combinatie. Voor zelfstandige jeugdleden de 1e en 2e getekende.

Let op: als er minder dan 10 jeugdleden in een Kring deelnemen dan worden deze in een andere Kring ingedeeld.

Attractie en poulen

In de jeugdcompetitie kan niet gepould worden. Wel worden er op een aantal vluchten prijzen vervlogen.  Deelname daaraan is gratis en gaat automatisch.

De eerste drie vluchten per onderdeel zijn attractieconcoursen.

Vitesse            V16, V17 en V20.

Midfond           M18, M19 en M22.

Jong                J31, J32 en J33.

De hoofdprijs gaat naar de afdelingswinnaar en dat is een zak duivenvoer. Per kring is er voor de eerste 2 liefhebbers een duivenverrassingspakket. Het derde vermelde jeugdlid wint een verrassing prijs en het laatste vermelde jeugdlid wint een extra prijs. Per liefhebber kan maar 1 prijs gewonnen worden. De afdelingswinnaar krijgt dus niet ook nog eens een duivenverrassingspakket. De prijzen schuiven dan allemaal 1 plaats op. Bij het niet doorgaan van een vlucht of vervliegen op zondag is er geen attractieconcours. De vierde vlucht per onderdeel is dan automatisch de vervangende attractievlucht.

Vluchten op zondag

Voor de kampioenschappen en de attractieconcoursen tellen we alleen de vluchten die op zaterdag gesloten worden. Concoursen die dus op zondag gelost worden of als door omstandigheden op zaterdag de prijzen er niet uit zijn, tellen niet mee.

Verenigingstaken

De verenigingen zorgen ervoor dat de jeugdleden in hun vereniging worden geholpen met het invullen van de hoklijsten en met het indienen van eventuele reclames. Verder zorgt de vereniging van het jeugdlid ervoor dat de UDP-gegevens tijdig worden ingestuurd. Er hoeven niet apart wedvluchtgegevens worden ingezonden. Compuclub doet het rekenwerk.

Reclame

Als je het niet eens bent met de uitslag kun je reclame indienen. Dit kan tot en met de zondag in het eerstvolgende weekend na afloop van de vlucht waarop de reclame is gebaseerd.

Reclames dienen per email te worden ingediend bij de jeugdcommissie door de contactpersoon van de vereniging. De reclames kunnen worden ingediend bij Arinda ten Bolscher via arindatenbolscher@hotmail.com Reclames op andere wijze ingediend worden niet in behandeling genomen.

De ingediende reclames worden behandeld en beoordeeld. Van de beoordeling wordt de contactpersoon op de hoogte gesteld. Gehonoreerde reclames worden verwerkt in de uitslag. Nadat de eventuele reclames zijn behandeld en nadat de reclame periode is afgelopen wordt de uitslag definitief gemaakt.

Verder worden voor de Jeugdcompetitie de reglementen van de NPO gehanteerd. Wanneer onverwachts dit reglement en de NPO-reglementen niet voorziene omstandigheden tegenkomen beslist de Jeugdcommissie hoe er verder gehandeld wordt. Ze doen dit in overleg met het Afdelingsbestuur.

Jeugdkampioenendag

Na afloop van het seizoen zullen de Jeugdkampioenen worden gehuldigd. Deze huldiging vindt plaats op zaterdagmiddag 11 november 2017 in zaal Assink te Hengevelde. Noteer dit alvast in de agenda. 

De jeugdcommissie wenst iedereen een goed seizoen toe met mooie en spannende vluchten!

 

Jeugdcommissie Afdeling 9

Voorzitter

Vacant

Secretaris

Vacant

Penningmeester

Gerrit ten Bolscher        Tel. 0548-542231           raadrijssen@solcon.nl

Commissielid

Arinda ten Bolscher       Tel. 0548-542231          arindatenbolscher@hotmail.com

 

 

 Jeugd Afdeling 9 Oost-Nederland

Nu ook op Facebook