U bent hier: Afdeling 9

Archief

Hier kunt u oude nieuws berichten terug lezen

 

Midfondkampioenschap 2017

16 Augustus 2017

Op zondag 2 juli jl. hebben wij een vlucht gehad vanuit Zandvliet. Wij hebben u toen geïnformeerd dat deze vlucht meetelt voor het Midfond en Snelheidskampioenschap van Afdeling 9. Dit bericht hebben wij u gestuurd op basis van de afspraken die in het informatieboekje van onze afdeling staan. 

Bij nader inzien zijn wij als bestuur van mening dat wij met dit bericht niet voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling welke op 6 maart is gehouden. Tijdens deze vergadering is afgesproken dat de Midfondvluchten wel moeten voldoen aan de Nationale criteria. Voor de Midfond houdt dit in dat een vlucht minimaal 250 km. moet zijn. De vlucht Zandvliet voldoet niet aan dit aantal kilometers. Het e.e.a. is alleen niet juist veranderd in de tekst van het informatieboekje. Dit had wel moeten gebeuren. Onze excuses voor het ongemak.
De vlucht Zandvliet telt dus niet mee voor het Midfondkampioenschap van Afdeling 9. De vlucht blijft wel tellen voor het Snelheidskampioenschap. We zullen Compuclub vragen de stand zo snel mogelijk aan te passen.

We vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling 9

Nationale Kampioenschappen 2017

7 Juni 2017

Op 15 mei jl. is de NPO-ledenraad gehouden. Hier zijn andere afspraken gemaakt over de Nationale kampioenschappen 2017 dan vooraf was besproken. Door de besluiten die zijn genomen is er voor onze afdeling een wijziging gekomen in de vluchten die meetellen. De volgende vluchten tellen in Afdeling 9 nu mee voor de Nationale kampioenschappen 2017.

Vitesse: V15, V16, V17, V20, V21 en V23. Reservevlucht V25. Er tellen 5 van de 6 vluchten.
Midfond: M18, M19, M22, M24, M26 en M27. Er tellen 5 van de 6 vluchten.
Jonge duiven: J29 t/m J35. Reservevlucht is J28. Er tellen 6 van de 7 vluchten.
Dagfond: E20, E23, E25, E27 en E29. De reservevlucht is komen te vervallen. Er tellen 4 van de 5 vluchten.
Marathon: A24, A25, A27, A28 en A30. Er tellen 4 van de 5 vluchten. Voor het duifkampioenschap tellen 3 van de 5 vluchten.


Vervelend voorval V17 Quiévrain

2 Mei 2017

Afgelopen weekend is er tijdens vlucht V17 Quiévrain een vervelend voorval geweest. Door een fout bij het overladen zijn er vier manden, met 100 duiven van 8 leden, van P.V. Vorden achtergebleven in de container die is overgeladen in Silvolde en die terug is gestuurd naar Denekamp. De gemaakte fout kwam aan het licht nadat er door de vereniging uit Vorden melding was gemaakt van het ontbreken van de duiven bij enkele van hun leden. Bij controle van de teruggestuurde container in Denekamp werden zaterdagmiddag de vier manden met duiven aangetroffen. Deze duiven zijn zaterdagavond teruggebracht naar Vorden.

Ook langs deze weg willen wij de gedupeerde leden namens alle betrokkenen van onze afdeling onze oprechte excuses aanbieden. Dit had niet mogen gebeuren. Helaas is het zo dat waar er gewerkt wordt fouten worden gemaakt!

Bij dergelijke situaties gelden de volgende regels binnen onze afdeling. In eerste plaats worden de achtergebleven duiven uit concours gehaald en worden de vrachtgelden en poules van deze duiven niet in rekening gebracht aan de gedupeerde leden.

In onze afdeling geldt dat wanneer alle gedupeerde liefhebbers lid zijn van één vereniging het afdelingsconcours blijft doorgaan. Alle betrokken leden zijn lid van P.V. Vorden dus betekend dit dat de vlucht V17 Quiévrain blijft meetellen voor het afdelingskampioenschap. Kring 3 en de CC de Graafschap hebben besloten om deze vlucht niet mee te laten tellen voor hun kampioenschappen.

De gedupeerde leden zullen worden gecompenseerd voor de kampioenschappen. Hiervoor geldt het volgende. Leden waarvan alle duiven zijn achtergebleven in de container krijgen voor deze vlucht de gemiddelde punten die behaald zijn over de andere vitesse vluchten of ze krijgen het behaalde kampioenschap uit de stand die wordt opgemaakt zonder dat vlucht V17 meetelt. Dit conform het kampioenschap min zondag dat onze afdeling kent. Voor de gedupeerde liefhebbers zal voor hen het beste uit de bus komende resultaat gaan tellen voor de kampioenschappen zodat ze door dit voorval niet gedupeerd worden. Voor de liefhebbers waarvan een deel van de duiven in de container is blijven zitten en het andere deel vanuit Quiévrain is komen terugvliegen komt er nog een derde optie bij. Namelijk het resultaat met de duiven die wel hebben deelgenomen aan de vlucht. Indien het resultaat van de vlucht V17 Quiévrain hoger is dan het gemiddelde aantal punten dan zal dit gaan tellen. De verrekening van de punten zal na de laatste vitesse vlucht plaatsvinden.

 

Jeugdkampioenen 2016

29 November 2016

De jeugdkampioenen 2016 van Afdeling 9 zijn onlangs gehuldigd. Twan Bomers was net als in 2015 ook nu weer de algehele kampioen. Een tweede plaats was er voor Joe Lute Bruinenberg en derde werd Nena Wittenhorst. De jeugdkampioenen 2016 en de vluchtwinnaars vindt u via de onderstaande links.

Jeugdkampioenen 2016

Kampioenenboekje 2016

 

Kampioenen 2016

In zaal Assink te Hengevelde werden op zaterdag 12 november jl. de kampioenen 2016 van Afdeling 9 gehuldigt. Via de onderstaande linkst kunt u de kampioenen terugvinden.

Kampioenen 2016 Afdeling 9

Eindstanden 2016 Afdeling 9

 

Klimaatmeting container

2 November 2016

Op de ledenvergadering van 31 oktober jl. werden de resultaten van de klimaatmeting bekend gemaakt welke in het weekend van 22 juli is gehouden op de jonge duivenvlucht Heusden-Zolder. In de onderstaande link treft u de beoordeling van de WOWD aan.

Beoordeling klimaatmeting

 

Powerpoint gesprekken verliezen Jonge duiven

Afgelopen voorjaar is er binnen elke kring een gesprek geweest over de verliezen van de jonge duiven. Tijdens de Algemene ledenvergadering van onze Afdeling zijn deze gesprekken aan de hand van een PowerPoint presentatie geëvalueerd. Deze PowerPoint treft u hier. 

 

Kampioenen 2015 Afdeling 9

14 November 2015

Op zaterdag 14 november jl. zijn de kampioenen 2015 van Afdeling 9 Oost-Nederland gehuldigd. Via de onderstaande links zijn de kampioenen terug te vinden.

Kampioenen 2015 Afdeling 9

Eindstanden 2015 Afdeling 9

 

Jeugdkampioenen 2015

Op zaterdag 14 november jl. zijn de jeugdkampioenen 2015 van Afdeling 9 Oost-Nederland gehuldigd. Via de onderstaande links zijn de kampioenen terug te vinden.

Jeugdkampioen Afdeling 9 2015

Natourkampioenen

Prijswinnaars attractie concoursen

 

Afscheid oud jeugdbestuurders en de Fondclub Oost-Nederland

Tijdens de kampioenenhuldiging van onze Afdeling is er afscheid genomen van enkele oud jeugdbestuurders en het bestuur van de Fondclub Oost-Nederland. Hierbij werden enkele personen in het bijzonder in het zonnetje gezet. Van de oud bestuurders uit de jeugdcommissie werden de heren Wim Jacobs en Jan Becker onderscheiden met de bronzen NPO speld. Ook André Kaspers kreeg bij het afscheid van de Fondclub Oost-Nederland een bronzen NPO onderscheiding.

Een speciale onderscheiding was er voor Egbert Wiersma. Als dank voor de vele werkzaamheden die hij heeft verricht voor onze afdeling werd Egbert benoemd als Gouden speldrager van Afdeling 9.

 

Kampioenen 2014 Afdeling 9 en Fondclub Oost Nederland

3 november 2014

De kampioenen van Afdeling 9 en de Fondclub Oost-Nederland zijn op zaterdag 1 november gehuldigd in Zaal Assink te Hengevelde. De foto’s van deze huldiging zijn terug te vinden in de fotogalerij. Via de onderstaande links treft u de kampioenen 2014.

Snelheidskampioenen 2014 Afdeling 9 Oost-Nederland

Kampioenen 2014 Fondclub Oost-Nederland Afdeling 9

 

Jeugdkampioenen 2014 Afdeling 9

Zaterdag 1 november jl. zijn de jeugdkampioenen van Afdeling 9 gehuldigd. Via de onderstaande links kunt u de jeugdkampioenen en attractie winnaars nog eens bekijken.

Jeugd kampioenen 2014

Prijswinnaars attractie Jeugdcompetitie 2014


Kampioenen 2013 Afdeling 9

2 November 2013

Zaterdag 2 november jl. zijn de kampioenen van Afdeling 9 gehuldigd in zaal Assink te Hengevelde. De foto’s van deze huldiging kunt u terugvinden in onze fotogalerie. In de onderstaande links vindt u de Kampioenen van 2013.

12 Augustus 2013

Voortgang Klimaatmetingen containers

Beste sportvriend(in), 

Op 19 januari hebt u voor het laatst iets vernomen over de wijze waarop het bestuur met de verbetering van de klimaatomstandigheden in onze containers is omgegaan. Het bestuur heeft echter niet stil gezeten en hieronder kunt u kennisnemen van de activiteiten die het bestuur hieromtrent ondernomen heeft.

Ten eerste is de luchttoevoer van onze proefcontainer (nr. 7) zodanig aangepast dat de luchtaanvoer in het voorste compartiment niet meer van de zijkanten van de container geschiedt, maar vanuit het dak. Dit betekent concreet dat de zijwandinlaten zijn vervallen en dat op het dak van de oplegger een inlaat is geconstrueerd, waarop het inblaassysteem van het voorste compartiment is aangesloten. Het voordeel hiervan is dat tijdens het rijden gebruik maakt wordt van de rijwind, waardoor de lucht als het ware in de container geperst wordt. Daarnaast zijn alle onderdelen van het ventilatiesysteem grondig geïnspecteerd om eventueel aanwezige mankementen op te sporen en te verhelpen. Hierbij is een aantal kleine mankementen gevonden. Zo ontbrak er bijvoorbeeld hier en daar een afsluitdop op het einde van een horizontale luchttoevoerbuis van het inblaassysteem. Alle aangetroffen mankementen zijn verholpen.

Na deze werkzaamheden is met door onze afdeling aangeschafte apparatuur de luchtsnelheid van ingaande en uitgaande luchtstromen gemeten op in totaal 32 plaatsen in het ventilatiesysteem van oplegger nr. 7. Deze plaatsen zijn door Albert Winkel zodanig uitgekozen dat op grond van deze plaatsen een nauwkeurig invoer- en uitvoerdebiet kan worden bepaald, en daarmee ook het verversingsvoud van de wagen. De resultaten hiervan waren dusdanig bemoedigend dat het bestuur besloten heeft om ook bij alle overige containers (nrs. 5, 6, 8, 9, 10 en 11) dezelfde aanpassingen en inspecties uit te voeren. Al deze werkzaamheden waren al voor aanvang van het vliegseizoen gereed.

Tijdens het eerste gedeelte van het vliegseizoen zijn vervolgens de luchtsnelheidsmetingen ook uitgevoerd bij containers 5, 6, 8, 9, 10 en 11; dit om te voorkomen dat er toch nog afwijkingen in een of meerdere containers zouden bestaan. Inmiddels zijn al deze gegevens door Albert Winkel verwerkt. Uit deze metingen blijkt dat de wagens na de hierboven genoemde aanpassingen en inspecties gemiddeld 14 verversingen van de wageninhoud per uur realiseren. Dit is het aantal verversingen dat het mechanische inblaassysteem realiseert. Ter vergelijking: vorig jaar bedroeg het verversingsvoud van het inblaassysteem van oplegger 7 ca. 5.2 verversingen per uur. Na de aanpassingen en inspecties is het verversingsvoud gestegen naar 13.6, oftewel bijna een verdriedubbeling van het volume lucht dat per tijdseenheid mechanisch de wagen wordt ingeblazen. De verschillen in gemeten ventilatie tussen de wagens waren overigens klein, de wagens ventileren dus ook vergelijkbaar. Alleen in container 11 is een afwijkende marge aangetroffen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de wijze van meten. Container 11 is als eerste gemeten en daarbij zijn direct na het aanzetten van het ventilatiesysteem de metingen verricht. Bij de andere containers zijn de metingen verricht nadat het ventilatiesysteem al enige tijd (15-20 minuten) heeft gelopen. Waarschijnlijk heeft het ventilatiesysteem enkele minuten nodig voordat het goed op gang is. Doordat de metingen in container 11 direct na het aanzetten zijn genomen heeft dit invloed op de gemeten resultaten. De metingen in container 11 zullen dan ook opnieuw worden uitgevoerd en over de uitkomst hiervan zullen wij u t.z.t. informeren.

Resultaten Luchtsnelheidsmetingen

Naast dit alles zijn er in container 7 op een drietal vluchten de klimaatomstandigheden in de container gemeten. Dit is op dezelfde wijze als in het voorgaande jaar gebeurd. Ook deze gegevens zijn naar Albert Winkel ter verwerking gestuurd. Aan het einde van dit seizoen kunt u een vierde rapportage verwachten waarin alle meetresultaten van dit seizoen openbaar worden gepubliceerd.

Tijdens het vliegseizoen heeft het bestuur van meerdere convoyeurs, maar ook van verschillende liefhebbers, opmerkingen ontvangen over enerzijds een veel frissere lucht in de container en anderzijds dat men vond dat de duiven frisser thuis kwamen. Deze geluiden zijn uiteraard niet wetenschappelijk onderbouwd, maar ze sluiten wel aan bij de aanpassingen en inspecties die zijn gedaan, de meetresultaten die we tot nu toe hebben gezien en bij het feit dat we het aantal duiven per mand hebben geoptimaliseerd naar 25 stuks op alle vluchten.

Uiteraard zijn we ook zeer benieuwd naar de resultaten van temperatuur en luchtvochtigheid van de transporten die dit seizoen zijn doorgemeten. Met Albert Winkel is afgesproken dat alle gegevens in een vierde rapportage uitgewerkt worden (zoals ook voorgaand jaar) en dat de bevindingen door hem op de afdelingsnajaarsvergadering gepresenteerd worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling 9

  

Voortgang aanpassingen containers

19 Januari 2013

Op donderdag 17 januari jl. is er tijdens de extra gehouden algemene ledenvergadering uitgebreid uitleg gegeven over de stand van zaken over de aanpassingen van de containers. Voor degene die niet aanwezig kon zijn en die is geïnteresseerd in hetgeen er is besproken volgt hier een kort verslag.

Tijdens de ledenvergadering van oktober waar het klimaatonderzoek is gepresenteerd is er ook een plan van aanpak afgesproken. Met dit plan is het bestuur aan de slag gegaan. In eerste plaats is er een technisch plan uitgewerkt met voorwaarden waaraan onze containers moeten voldoen. Het technisch plan is opgesteld in overleg met Albert Winkel en Wiebren van Stralen. U kunt dit technisch plan hier nogmaals nalezen.

Met dit technisch plan is het bestuur op zoek gegaan naar een carrosseriebouwer die onze containers kon en wilde aanpassen. Er is gesproken met twee carrosseriebouwers. De eerste wilde onze containers wel aanpassen maar gaf aan dat hij voor aanvang van het seizoen geen tijd hiervoor had. De andere carrosseriebouwer gaf aan dat hij onze containers wel wilde aanpassen en dat dit ook gerealiseerd kon worden voor aanvang van het nieuwe seizoen. Dit was voor het bestuur een reden om met hem verder te gaan praten.

De gesprekken over de aanpassingen hadden het bestuur een goed gevoel opgeleverd. Er is dan ook een offerte met een bijbehorend plan van aanpak aan ons uitgebracht om de aanpassingen te realiseren. De containers zouden dan worden aangepast volgens TNO goedgekeurd rapporten. Deze offerte had wel één grote consequentie. De onderste rij manden zou niet meer gebruikt kunnen worden. Na overleg met de carrosseriebouwer kon het probleem worden opgelost zodat de onderste rij manden in gebruik kan blijven. Hiervoor zouden wel extra werkzaamheden moeten worden verricht. Daardoor kwam er een meerprijs bovenop de aangeboden offerte. Bovenop deze offerte komen de kosten nog van het transport van de containers naar de carrosseriebouwer. In totaal zou daarmee de kosten van de aanpassingen voor onze zeven containers uitkomen op ca. € 46.000. Als bestuur viel ons deze aanbieding niet tegen en aangezien het allemaal voor aanvang van het nieuwe seizoen gereed zou zijn waren wij blij met hoe het e.e.a. is gelopen.

Omdat wij als bestuur geen beslissingsbevoegdheid hebben over een bedrag van € 46.000 waren we voornemens hierover schriftelijk toestemming te vragen aan de kiesmannen. Op 29 december hebben we een mail ontvangen van de carrosseriebouwer. Hierin had hij voor ons een teleurstellend bericht. Voor aanvang van het nieuwe seizoen konden de aanpassingen niet meer worden gerealiseerd. Door deze ontwikkelingen hebben we als bestuur besloten om niet de kiesmannen schriftelijk toestemming te gaan vragen maar een extra algemene ledenvergadering te gaan houden. We konden dan in overleg met de leden afspreken hoe we het beste met deze tegenslag konden omgaan.

We zijn als bestuur toen zo snel mogelijk met de carrosseriebouwer in gesprek gegaan om te kijken wat er voor aanvang van het nieuwe seizoen nog wel geregeld kon worden. Na overleg bleek dat er voor het seizoen twee containers gereed konden zijn en dat de derde uiterlijk half april gereed zou zijn. Vervolgens zou elke drie weken één container worden opgeleverd zodat alle containers voor aanvang van het jonge duiven seizoen gereed zouden zijn.

Tijdens dit overleg is er afgesproken om alles wat is besproken op papier vast te leggen zodat dit door beide partijen kon worden ondertekend. Vanuit het bestuur is hiervoor een opzet gemaakt dat naar de carrosseriebouwer is gestuurd om te bespreken of er alles juist in vermeld stond. Hierop kregen we 7 januari jl. bericht dat de carrosseriebouwer was geschrokken van hetgeen door ons was opgesteld. Hij melde ons per mail dat de genoemd prijzen gelden voor één container en niet zoals wel duidelijk is aangegeven in de ondertekende offerte, voor zeven containers. De schok bij ons als bestuur was dan ook zeer groot toen we dit hoorden. De nieuwe totaalprijs zou daarmee uitkomen op ca. € 285.000. Wij vinden dit niet in verhouding staan tot de verbetering die wij willen realiseren.

We zouden op 10 januari met de agenda komen voor de extra ledenvergadering. We hadden u daarop willen meedelen hetgeen we hadden gehoopt te kunnen afspreken. Gezien de laatste ontwikkelingen hebben we toen besloten om uitgebreide informatie te geven op de ledenvergadering en geen toelichting te geven op de agenda.

Tijdens de vergadering van 17 januari jl. is gesproken over hoe we nu verder gaan. Er zijn hierover afspraken gemaakt. In eerste plaats zal er verder gekeken worden naar hoe we het klimaat in onze containers het beste kunnen verbeteren. We zullen kijken of er nog meer carrosseriebouwers zijn die onze containers kunnen aanpassen en tegen een prijs die lager uitvalt dan nu het geval is. Dit heeft tot gevolg dat in ieder geval voor aanvang van het komende seizoen de containers niet aangepast zullen zijn. Om de duiven komend seizoen onder betere omstandigheden te vervoeren zullen er twee maatregelen worden genomen.

In eerste plaats zal de luchttoevoer in het voorste gedeelte van de container aangepast worden. Uit onderzoek is gebleken dat in de voorste helft van de container de luchttoevoer achterblijft bij het achterste gedeelte van de container. Door de invoer van lucht gelijk te maken aan het achterste gedeelte zal de luchtinvoer in de gehele container gelijk zijn en zullen de duiven onder dezelfde omstandigheden worden vervoerd.

Als tweede zullen we het aantal duiven per mand bijstellen naar 25/26 duiven. Uit onderzoek is gebleken dat de duiven bij dit aantal per mand de minste warmte afgeven. Wanneer het aantal duiven wordt verhoogd per mand zal de temperatuur in de container stijgen. Overigens verwachten we als bestuur dat er binnen een aantal jaar een landelijk verplichting komt van 25/26 duiven per mand.

Verder zullen de veiligheidslampen op de containers worden bijgesteld naar beneden. De lampen zullen dan eerder gaan branden. Wanneer de lampen dan gaan branden zal er gestopt worden en de deuren van de containers worden geopend. Uit onderzoek is gebleken dat onze containers aan een kwartier ventileren genoeg hebben om het klimaat weer op orde te krijgen.

Met deze maatregelen hopen we komend seizoen onze duiven verantwoord te vervoeren. Door metingen uit te voeren zullen we controles uitoefenen op het klimaat in onze containers. Over de verdere voortgang en ontwikkelingen zullen we u op de hoogte houden.

 

Kampioenen 2012 Afdeling 9

12 November 2012

Zaterdag 10 november jl. zijn de Kampioenen van Afdeling 9 en de Fondclub Oost-Nederland gehuldigd in zaal Assink te Hengevelde. In de fotogalerie kunt u diverse foto’s bekijken van deze middag. In de onderstaande links kunt u de kampioenen van het afgelopen seizoen terug vinden.

 

Resultaten klimaatonderzoek van de containers

29 Oktober 2012

De resultaten van het klimaatonderzoek van onze containers staan gepubliceerd, via de WOWD, op de site van de NPO. Via de onderstaande link kunt u de resultaten bekijken.

Resultaten klimaatonderzoek containers Afdeling 9

Als bestuur willen we u bij deze resultaten vermelden dat op alle vluchten de duiven onder gelijke omstandigheden zijn vervoerd. Dit betekend dat de duiven in alle containers tijdens het “worst case” onderzoek met gesloten dakvensters zijn vervoerd. De duiven zijn alleen voor het onderzoek enkele keren op deze manier vervoerd. Normaal worden de duiven altijd vervoerd met open dakvensters.

 

Donderdag 25 oktober hebben de heren A. Winkel en W. van Stralen het rapport van het klimaatonderzoek gepresenteerd tijdens onze Algemene ledenvergadering. U kunt hier de PowerPoint presentatie terug vinden.

 

Voor het klimaatonderzoek zijn ook aanvullende onderzoeken geweest in Afdeling 8 en 11. De resultaten hiervan kunt u hier vinden. Na de presentatie van het onderzoek willen wij het plan van aanpak over hoe wij verder willen gaan vaststellen.

Plan van aanpak voor vervolgstappen klimaatonderzoek

Meer onderzoeksrapporten van de WOWD kunt u hier nalezen.

 

Klimaat onderzoek containers

13 April 2012

U treft hier de laatste informatie over het klimaatonderzoek van de containers.

Afscheid Leo Huurneman

25 Maart 2012

Op donderdag 22 maart 2012 is er op de Algemene ledenvergadering afscheid genomen van Leo Huurneman als secretaris van Afdeling 9. Tijdens dit afscheid is Leo Bedankt voor al het werk dat hij voor de afdeling heeft verricht. Uit handen van de NPO voorzitter dhr. Buwalda kreeg Leo het zilveren NPO versiersel van verdienste opgespeld.

Kampioenen Afdeling 9 2011

16 september 2011

Klik HIER voor een overzicht van de kampioenen 2011 in Afdeling 9 Oost Nederland.

Rapport onderzoek duivenwagens

10 augustus 2011

Beste leden van Afdeling 9 Oost Nederland,

Bijgaand ontvangen jullie het eindverslag van de beoordeling van de ventilatie van onze duivenwagens (containers) en de wijze waarop het onderzoek een vervolg zal krijgen. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur de toezegging gedaan, dat het volledige eindverslag van de eerste metingen beschikbaar zal worden gesteld. Naast dit verslag zou ook door het bestuur worden aangegeven wat de vervolgstappen zullen zijn. Uiteraard zouden wij geen vervolgstappen kunnen zetten zonder de nadrukkelijke advisering van de opstellers van het document “Beoordeling ventilatie duivenwagens” de heren Albert Winkel en Wiebren van Stralen.

Door de drukbezette agenda’s en alle bestuurlijke perikelen die hebben gespeeld, heeft het opstellen van de vervolgacties de nodige tijd gekost. Helaas, maar het bestuur heeft steeds gemeend dat het belangrijker is om de juiste stappen in de juiste volgorde te zetten dan snelheid als belangrijkste uitgangspunt te nemen. En vervolgens het risico te lopen dat alles niet op zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd. Kortom bijgaand ontvangt u de actuele situatie met betrekking tot de ventilatie van onze duivenwagens. Het bestuur wil op dit moment de heren Albert Winkel en Wiebren van Stalen reeds bedanken voor hun inzet om alles met betrekking tot de ventilatie van onze duivenwagens zo exact in beeld te brengen. Zonder de deskundigheid van beide heren waren beide stukken er niet geweest.

Uiteraard blijven Albert en Wiebren zeer nauw betrokken bij het vervolg. Wij zullen u op de hoogte houden van het vervolg van het onderzoek. Heeft u vragen stel ze gerust, u mag hiervoor onderstaand mailadres gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Ben Geerink Voorzitter Afdeling 9 Oost Nederland

b.geerink@afdeling9.nl

Eindverslag

Vervolgstappen